Tweedaagse Workshop Herstellen doe je op je werk op 4 en 25 november 2022

In een maatschappij die steeds meer van ons vraagt en de tegelijk steeds krapper wordende arbeidsmarkt, wordt de noodzaak voor het inbouwen van herstel in het werk van mensen steeds groter. Wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring heeft de laatste jaren aangetoond dat herstel een krachtige energiebron en buffer is tegen werkstress en verzuim door ziekte.

Een aantal professionals op het gebied van Arbeid en Gezondheid, die zijn verbonden aan de International Stress Management Association Nederland, heeft hiertoe de ‘Leidraad voor hersteltijd op het werk’ ontwikkeld. Het is een aanzet voor een concrete invulling van welzijn op het werk, zodat leidinggevenden, HR-professionals en directies van arbeidsorganisaties hiermee duurzame inzetbaarheid van hun mensen kunnen bevorderen.

Dat vraagt allereerst om het creëren van ruimte om het onderwerp hersteltijd breder bespreekbaar te maken. Daarom organiseren we tweedaagse workshops voor mensen die in hun beroep een activerende en adviserende rol hebben t.a.v. herstel van medewerkers.

Voor wie is het? 
Bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, arbeidspsychologen, leidinggevenden, HR-professionals en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Je leert vanuit praktijk en wetenschap “hersteltijd op het werk” in je eigen situatie en organisatie toe te passen. De aanpak is interactief:

  • Wat hersteltijd is en wat gebrek aan hersteltijd op fysiologisch gebied met ons doet;
  • Waarom herstel en hersteltijd op het werk noodzakelijk is;
  • Welke werksituaties extra aandacht voor hersteltijd vragen;
  • De werking van de ‘herstel-paradox’ en welke invloed je daarop hebt;
  • De rol van herstel en tekort aan herstel in je eigen functioneren, hoe patronen te ontdekken
  • Hoe je als professional voor jezelf en anderen herstel-bevorderend kunt werken met verschillende herstel-interventies;
  • Hoe je in je organisatie herstel bespreekbaar maakt en kunt werken aan ruimte voor herstel.
  • De beide workshops rond je af met een concreet plan van aanpak, gericht op jouw specifieke vraag om hersteltijd toe te passen
Stress

De workshop wordt gegeven door drie professionals, onder meer uit de samenstellers van de ‘Leidraad hersteltijd op het werk’.

Leidraad is hier te downloaden

Data:
Vrijdagochtend 4 november  2022
Vrijdagochtend 24 november  2022

Locatie: 
Amershof, Amersfoort

Kosten:
€295,00 per persoon
Voor ISMA leden €250,- per persoon

Informatie en aanmelden:
info@stress-management-nl.org

Accreditatie:
ABvC: 7 punten
ABSG: 6 punten
NIP, NVvA in aanvraag

Dagdeel 1: 4 november 2022

09.00 -09.30 uur
Welkom + koffie

09.30-10.00 uur
Presentatie 1: Herstel en hersteltijd, tijdsperspectief (Rendel de Jong)

Bepalende factoren en mogelijkheden voor interventies

10.00-10.45 uur
Presentatie 2: Herstelervaringen en Herstelactiviteiten (gezamenlijk)

Wat zijn uw herstelervaringen en activiteiten?

10.45-11.15 uur
Thee/koffie pauze met energizer

11.15-11.45 uur
Presentatie 3: Herstel in Context: Belastende omstandigheden en Piekeren, de ‘Herstelparadox’ (Frans Hoebink en Rendel de Jong)

Inventarisatie van de werksituatie, wat is de positie van de werknemer/ leiderschap werkgever?

11.45-12.30 uur
Presentatie 4: Het meten van Stress en Herstel: Hoe werkt de fysiologie van stress, hoe kun je het meten en waarom is het nuttig dan wel belangrijk. (Henk-Jan Zwolle)

De deelnemers kunnen met behulp van een app in de tijd tussen de workshops experimenteren met verschillende interventies en meten hoe ze daarop reageren..

Interventies:

  • Interventies gericht op de individuele persoon

Interventies in context van de organisatie (o.a.leiderschap, klimaat & bedrijfscultuur)

12.30-13.00 uur
nabespreking / opdracht dagdeel 2 / afsluiting

De cursist maakt één sheet met de persoonlijke aanpak van  herstel


Dagdeel 2: op 25 november 2022

09.00-09.30 uur
Welkom + koffie

09.30-10.00 uur
Presentatie 1: Samenvatting vorige dagdeel, terug en vooruitblik (Rendel de Jong en Henk-Jan Zwolle)

10.00-10.45 uur
Presentaties 2: Resultaten van de metingen en ervaringen met de interventies (Henk-Jan Zwolle). Plenair:

Haalbaarheid voorstellen cursisten door werkgeverspanel (gezamenlijk)

10.45-11.15 uur
Thee/koffie pauze met energizer

11.15-11.45 uur
Presentatie 4: Het bevorderen van Herstel: van recht-toe-recht-aan advies tot professionele interventies. Wegnemen van  hindernissen bij herstel op het werk.
Het perspectief van leidinggevende/werkgever. (Frans Hoebink)

11.45-12.30 uur
Presentatie 3: Herstel in Context: Belastende omstandigheden en Piekeren, de ‘Herstelparadox’ (Rendel de Jong)

12.30-13.00 uur
Nabespreking / goede voornemens / afsluiting

________________________________________________________________________________________________________________

Geef een antwoord

Top of Form

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie 

Naam * 

E-mail * 

Site 

Mijn naam, e-mail en site bewaren in deze browser voor de volgende keer wanneer ik een reactie plaats.

Neem contact met ons op