Thema-avond 10 maart 2022: ‘Voorspelbaarheid van psychische klachten’

Psychische ziekten zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim in Europa. De kosten van ziekteverzuim ten gevolge van psychische ziekten zijn geschat op 3 tot 4 % van het Bruto Nationaal Product. De gemiddelde duur van verzuim ten gevolge van psychische ziekten is toegenomen van 87 dagen in 2005 tot 231 dagen in 2020. Indien er inzicht is in de voorspellers van psychische ziekten kunnen medewerkers met risico op psychische ziekten vroegtijdig herkend worden nog voor zij gaan verzuimen. Er kan dan tijdig ingegrepen worden door bijvoorbeeld hun takenpakket aan te pakken of ze te verwijzen voor een gerichte interventie, zodat voorkomen kan worden dat ze uitvallen. Als een medewerker eenmaal is uitgevallen duurt het vaak lang voor hij weer hersteld is, als hij al herstelt. 

Daarnaast is het goed om meer inzicht te hebben in de oorzakelijke mechanismen van psychisch verzuim. Als daar inzage in is kan er wat aan de oorzaken van het ontstaan van psychisch verzuim gedaan worden. In deze presentatie vertelt Marieke van Hoffen over haar onderzoek waarin zij predictiemodellen heeft ontwikkeld voor verzuim vanwege psychische klachten. Ook zijn oorzakelijke mechanismen voor verzuim vanwege psychische stoornissen onderzocht. Voor dit onderzoek zijn gegevens gebruikt die in het algemeen worden gemeten via vragenlijsten in preventieve medische onderzoeken (PMO). In een PMO worden op vrijwillige basis allerlei werkomstandigheden en gezondheidsfactoren gemeten bij werknemers. De PMO-gegevens zijn gekoppeld aan verzuim in de 1 of 2 jaar na het PMO, waarbij bedrijfsartsen een psychische stoornis hebben gediagnosticeerd. Tijdens de avond worden momenten van interactie en reflectie ingebouwd.

Dr. Marieke van Hoffen is bedrijfsarts en praktijkopleider. Zij is tevens redacteur van het Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en mede-auteur van de “Leidraad voor hersteltijd op het werk’

_________________________________________

Datum: donderdag 10 maart 2022

Tijd: 20:00 – 21:30 uur

Locatie: online (via Zoom Pro)

Kosten: 

€ 25 voor ISMA-leden

€ 35 voor niet-leden

Aanmelden: info@stress-management-nl.org