Leidraad werk en hersteltijd

Met veel plezier presenteert ISMA de ‘Leidraad voor hersteltijd op het werk’.

Wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring leert ons namelijk dat hersteltijd een krachtige energiebron is en daarmee een buffer tegen werkstress en uitval door overbelasting. De druk op hersteltijd in het werk wordt steeds groter, door een veeleisender maatschappij en de krapper wordende arbeidsmarkt. Dit leidt tot een verminderde algehele gezondheid van mensen en een negatieve invloed op het menselijk welzijn.

Maar hoe organiseer je nu hersteltijd op het werk? In onze werkpraktijk merken we dat werkgevers en werknemers het soms lastig vinden hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken. Veelal vanuit de gedachte dat hersteltijd (nog) niet nodig is, of onmogelijk te organiseren. Het tegendeel is vaak waar. Hersteltijd op het werk is meer nodig en mogelijk dan we denken.

Daarom heeft een groep professionals op het gebied van Arbeid en Gezondheid, verbonden aan ISMA, met deze leidraad een aanzet gemaakt voor een concrete invulling van welzijn op het werk. Werkgevers en werknemers kunnen deze gebruiken om kennis over hersteltijd te verkrijgen en hersteltijd bespreekbaar en inpasbaar te maken.

De leidraad is verzonden aan sociale partners. Binnenkort hopen wij de leidraad te kunnen overhandigen aan de politiek, om meer aandacht te vragen voor welzijn in het werk, door hersteltijd.

Wil jij als management-, arbo of HR-professional in de organisatie(s) waarvoor je werkt aan de slag met het bespreekbaar maken en implementeren van hersteltijd in het werk? De ISMA-deskundigen geven hiervoor workshops. Daarover vindt u hier meer informatie.

De Leidraad is te downloaden via onderstaand formulier.