Workshop feb-maart ’22: Herstellen doe je op je werk!

In een maatschappij die steeds meer van ons vraagt en de tegelijk steeds krapper wordende arbeidsmarkt, wordt de noodzaak voor het inbouwen van herstel in het werk van mensen steeds groter. Wetenschappelijk onderzoek en praktijk ervaring heeft de laatste jaren aangetoond dat herstel een krachtige energiebron en buffer is tegen werkstress en verzuim door ziekte.

Een aantal professionals op het gebied van Arbeid en Gezondheid, die zijn verbonden aan de International Stress Management Association Nederland, heeft hiertoe de ‘Leidraad voor hersteltijd op het werk’ ontwikkeld. Het is een aanzet voor een concrete invulling van welzijn op het werk, zodat leidinggevenden, HR-professionals en directies van arbeidsorganisaties hiermee duurzame inzetbaarheid van hun mensen kunnen bevorderen.

Dat vraagt allereerst om het creëren van ruimte om het onderwerp hersteltijd breder bespreekbaar te maken. Daarom organiseren we tweedaagse workshops voor mensen die in hun beroep een activerende en adviserende rol hebben t.a.v. herstel van medewerkers.

Voor wie is het? 
Bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, arbeidspsychologen, leidinggevenden, HR-professionals en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Je leert vanuit praktijk en wetenschap “hersteltijd op het werk” in je eigen situatie en organisatie toe te passen. De aanpak is interactief:

  • Wat hersteltijd is en wat gebrek aan hersteltijd op fysiologisch gebied met ons lichaam doet;
  • Waarom herstel en hersteltijd op het werk noodzakelijk is;
  • Welke werksituaties extra aandacht voor hersteltijd vragen;
  • De werking van de ‘herstel-paradox’ en welke invloed je daarop hebt;
  • Hoe je als professional herstel-bevorderend kunt werken met verschillende herstel-interventies;
  • Hoe je in je organisatie herstel bespreekbaar maakt en kunt werken aan ruimte voor herstel.
  • De beide workshops rond je af met een concreet plan van aanpak, gericht op jouw specifieke vraag om hersteltijd toe te passen

Workshop leiders
De workshops worden gegeven door een wisselende samenstelling van twee professionals uit de samenstellers van de ‘Leidraad hersteltijd op het werk’.

De leidraad is hier te downloaden

Data:
In verband met de Corona-beperkingen is de eerst geplande scholingsochtend van vrijdagochtend 14 januari 2022 verschoven naar de tweede geplande vrijdagochtend, namelijk 11 februari 2022.
Het tweede dagdeel zal dan plaatsvinden op een nader te bepalen datum in maart 2022.

Locatie: 
Amershof, Amersfoort

Kosten:
€295,00 per persoon
Voor ISMA leden €250,- per persoon

Informatie en aanmelden:
info@stress-management-nl.org

Accreditatie:
ABvC: 7 punten
ABSG: 6 punten
NIP/A&O: 7 punten
NVvA in aanvraag


Dagdeel 1:

09.00u-09.30u
Welkom + koffie

09.30u-10.00u
Presentatie 1: Herstel en hersteltijd, tijdsperspectief (Rendel de Jong)

Bepalende factoren en mogelijkheden voor interventies

10.00u-10.45u
Presentatie 2: Herstelervaringen en Hersenactiviteiten (gezamenlijk)

Wat zijn uw herstelervaringen en activiteiten?

10.45u-11.15u
Thee/koffie pauze met energizer

11.15u-11.45u
Presentatie 3: Herstel in Context: Belastende omstandigheden en Piekeren, de ‘Herstelparadox’ (Frans Hoebink en Rendel de Jong)

Inventarisatie van de werksituatie, wat is de positie van de werknemer/ leiderschap werkgever?

11.45u-12.30u
Presentatie 4: Het bevorderen van Herstel: van recht-toe-recht-aan advies tot professionele interventies (Kasper Janssen en Rendel de Jong)

De nachtdienst als voorbeeld van ritmeverstoring.

Interventies:

  • Flexibel roosteren
  • De powernap als counter voor slaaptekort
  • De interventies in context van de organisatie (o.a. klimaat & bedrijfscultuur)

12.30u-13.00u
nabespreking / opdracht dagdeel 2 / afsluiting

De cursist maakt één sheet met een hersteladvies aan de werkgever hoe die ruimte kan maken voor herstel.


Dagdeel 2:

09.00u-09.30u
Welkom + koffie

09.30u-10.00u
Presentatie 1: Samenvatting vorige dagdeel, terug en vooruitblik (Rendel de Jong en Kasper Janssen)

10.00u-10.45u
Presentaties 2: Herstelervaringen en Herstelactivitieiten plenair:

Haalbaarheid voorstellen cursisten door werkgeverspanel (gezamenlijk)

10.45u-11.15u
Thee/koffie pauze met energizer

11.15u-11.45u
Presentatie 3: Herstel in Context: Belastende omstandigheden en Piekeren, de ‘Herstelparadox’ (Rendel de Jong)

Het perspectief van leidinggevende/werkgever.

11.45u-12.30u
Presentatie 4: Het bevorderen van Herstel: van recht-toe-recht-aan advies tot professionele interventies

Het perspectief van adviseur/buddy (Kasper Janssen)

12.30u-13.00u
nabespreking / goede voornemens / afsluiting