In een maatschappij die steeds meer van ons vraagt en de tegelijk steeds krapper wordende arbeidsmarkt, wordt de noodzaak voor het inbouwen van herstel in het werk van mensen steeds groter. Wetenschappelijk onderzoek en praktijk ervaring heeft de laatste jaren aangetoond dat herstel een krachtige energiebron en buffer is tegen werkstress en verzuim door ziekte.

Een aantal professionals op het gebied van Arbeid en Gezondheid, die zijn verbonden aan de International Stress Management Association Nederland, heeft hiertoe de ‘Leidraad voor hersteltijd op het werk’ ontwikkeld. Het is een aanzet voor een concrete invulling van welzijn op het werk, zodat leidinggevenden, HR-professionals en directies van arbeidsorganisaties hiermee duurzame inzetbaarheid van hun mensen kunnen bevorderen.

Dat vraagt allereerst om het creëren van ruimte om het onderwerp hersteltijd breder bespreekbaar te maken. Daarom organiseren we tweedaagse workshops voor mensen die in hun beroep een activerende en adviserende rol hebben t.a.v. herstel van medewerkers.

Voor wie is het? 
Bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, arbeidspsychologen, leidinggevenden, HR-professionals en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Je leert vanuit praktijk en wetenschap “hersteltijd op het werk” in je eigen situatie en organisatie toe te passen. De aanpak is interactief:


Workshop leiders
De workshops worden gegeven door een wisselende samenstelling van twee professionals uit de samenstellers van de ‘Leidraad hersteltijd op het werk’.

De leidraad is hier te downloaden

Data workshopronde 1:
Vrijdagochtend 19 november 2021
Vrijdagochtend 10 december 2021

Data workshopronde 2:
Vrijdagochtend 14 januari 2022
Vrijdagochtend 11 februari 2022

Locatie: 
Midden van het land. Nadere informatie volgt na aanmelding.

Kosten:
€295,00 per persoon, exclusief BTW.
Voor ISMA leden €250,- per persoon.

Informatie en aanmelden:
[email protected]

Accreditatie
Er worden accreditaties aangevraagd bij beroepsverenigingen van arbeidsdeskundigen, HRM, psychologen, bedrijfsartsen, medische (arbo) professionals . Specifieke wensen voor accreditatie kunnen worden doorgegeven aan ISMA.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *