Paul Verhaege, last minute!

De Nederlandse Orde van Beroeps Coaches NOBCO organiseert een bijeenkomst met Prof. Dr. Paul Verhaeghe.

De lezing is op vrijdag 31 mei  in Amsterdam,  9.30-12.30 uur 

Leden van ISMA en deelnemers aan eerdere workshops en thema-avonden van ISMA kunnen zonder kosten deelnemen, zo lang er nog plaatsen zijn.

Als je deze unieke bijeenkomst bij wilt wonen, laat dit dan zo snel mogelijk per e-mail weten aan Rendel de Jong

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van ISMA,

Rendel de Jong

Annet Esser, secretaris 

Paul Verheaghe 

Em. Prof. Dr. Paul Verhaeghe begon jaren geleden maatschappelijke invloeden op psychische stoornissen te bestuderen. En allengs leidde dat tot pittige analyses van de grote problemen in de mondiale samenleving. 
Hij is auteur van meerdere boeken over mens en maatschappij en kreeg grote bekendheid door zijn drieluik Identiteit, Autoriteit en Intimiteit.  

In deze lezing gaat Paul in op zijn nieuwste boek Onbehagen (mei 2023). Elke samenleving produceert haar eigen problemen, die onvermijdelijk te maken hebben met die maatschappij.  Paul Verhaeghe analyseert het huidig onbehagen en legt verrassende verbanden met stress en burn-out klachten.