ISMA

Waarom hersteltijd een belangrijke basis is voor welzijn en gezondheid en hoe we dit concreet kunnen invullen op het werk

Sprekers:

Heilwine Bakker (directeur Balans & Impuls/GZ psycholoog NIP), 

Carolien Hamming (directeur CSR, stressdeskundige)

Marieke van Hoffe (bedrijfsarts)


Datum: 30 juni 2021

Tijd: 20:00-21:30 uur

Locatie: Online (via Zoom)

Kosten: €7,50 voor ISMA-leden, € 15,00 voor niet-leden

Informatie: info@stress-management-nl.org


Het afgelopen jaar heeft een groep professionals (waaronder de drie sprekers) gewerkt aan een Leidraad Hersteltijd op het werk. De Leidraad is nog niet helemaal af, maar inmiddels voldoende uitgewerkt om tijdens de volgende ISMA-bijeenkomst te bespreken. 

De aanleiding om met dit onderwerp aan de slag te gaan, is dat er in de Arbowet te weinig concrete invulling wordt gegeven aan welzijn op het werk; de huidige afspraken zijn vooral gericht op veiligheid van fysieke arbeid. Daarnaast blijkt dat gemis aan voldoende hersteltijd bij medewerkers kan leiden tot langdurig ziekteverzuim. Met de uitwerking van dit thema wordt een begin gemaakt met de concrete invulling van welzijn in de arbeidssituatie.

Tijdens deze avond krijg je informatie over hersteltijd en handvatten om er invulling aan te geven op het werk. Na de presentatie volgt uitwisseling van ervaringen in breakout rooms en plenaire terugkoppeling van de bevindingen en discussie.

Download hier de uitnodiging

Download hier de Leidraad

Eén reactie