Nieuws ISMA-Nederland

Wijziging secretariaat

Deze zomer heeft Sandra Peters in verband met onverwachte privé-omstandigheden het secretariaat-stokje overgedragen aan Truus Moree. Truus heeft zichzelf reeds aan de ISMA leden voorgesteld via de e-mail.
Alle contactgegegevens staan vermeld onder 'Correspondentie en secretariaat'.

Jan van Dixhoorn en Peter Draisma, DB ISMA Nederland.22 augustus 2013

Onze secretaris Monique Jongejans is deze maand gestopt met haar werkzaamheden voor ISMA Nederland. Dit op basis van een tussentijdse evaluatie waarin we een aantal practicalities hebben gesignaleerd (zoals de reisafstand) en daarna in goed overleg hebben besloten te zoeken naar een geschikte vervanger. Deze is gevonden in de persoon van Sandra Peters woonachtig in Baarn. Monique gaat beginnen met een marketing/verkoopproject in de horeca welke ze combineert met haar werk in de paardenwereld.

We danken Monique voor haar inzet en betrokkenheid. Sandra stelt zich nog afzonderlijk aan de ISMA-leden voor.

Jan van Dixhoorn, Peter Draisma, DB ISMA Nederland.De Leidse Strijd, debat no. 1: Zijn we niet meer dan ons brein?
De gevolgen van breinwetenschappelijk onderzoek voor ons begrip van menselijk gedrag

2-daagse leergang "Begeleiden bij Burnout en Stress"

Publiekssymposium Leiden Institute for Brain and Cognition
'Stress in het Brein' van baby tot bejaarde

Het symposium wordt op 1 november 2013 georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Leiden en zal gaan over verwerkingsprocessen in de hersenen en hersengebieden die betrokken zijn bij Stress. We volgen tijdens dit symposium de oorzaken en gevolgen van stress tijdens de hele menselijke levenslijn: van baby tot bejaarde.

Opleiding in de Caycediaanse Sofrologie: 22ste editie


Opleiding biofeedback & hartritmecoherentie
Biofeedback meet diverse biologische parameters van de mens. Na de meting leert de cliënt zich trainen in het reguleren van de parameters. Trainen in hartritmecoherentie verbetert het algemeen welzijn en de conditie. Het is een methodiek om optimaal om te gaan met stress, gezondheid en prestaties te verbeteren.

Intro sessie: 'Positief omgaan met spanningen' via Sofrologie


II de Nederlandstalig congres in de Caycediaanse Sofrologie
De internationale organisatie SofroCay organiseert samen met de Nederlandstalige school: 20 jaar bestaan Nederlandstalige opleiding. Optimaal omgaan met spanningen en performantie.

Positief omgaan met spanningen
Tijdens deze infosessies maakt u kennis met de effecten van de ‘Caycediaanse Sofrologie' en het bijsturen van hartritmecoherentie’ op de werkvloer. De methode is een combinatie van Westerse denk- & relaxatietechieken met Oosterse bewegingsleer. Sofrologie brengt innerlijke rust en activeert vitaliteit in lichaam en geest. Tijdens deze kennismaking worden er na een korte theoretische uitleg, een reeks praktische basisoefeningen aangeleerd. De effecten van de oefeningen op het individu en teamleden van een groep zijn meetbaar en reguleerbaar.

2-daagse leergang "Begeleiden bij Burnout en Stress"

Oefensessies
Leuven
Positief omgaan met stress, Oorzaken van stress kunnen niet altijd vermeden of weggenomen worden op de werkvloer of thuis. Daarom is het belangrijk om je er tegen te weren. De Caycediaanse Sofrologie ©, kan je helpen om je weerbaarheid te verhogen. Het is een oefenmethode om je via Westerse denk- en relaxatietechnieken, in combinatie met Oosterse bewegingsleer, te leren omgaan met overtollige spanningen of negatieve gedachten. Deze oefenavonden zijn niet alleen gericht op bedrijfsleiders en kaderpersoneel, maar elke geïnteresseerde werknemer of iemand die gewoon in privé-sfeer heel wat spanningen ondervindt is welkom.

Brugge
Omgaan met onzekerheden en faalangst, herstel zelfvertrouwen in genezings- of herstelproces, voorbereiding op moeilijke momenten in het leven.Opleiding Hartritmecoherentie & stressmanagement
Biofeedback meet diverse biologische parameters van de mens. Na de meting leert de cliënt zich trainen in het reguleren van de diverse parameters.

Positief omgaan met spanningen
Tijdens deze infosessies maakt u kennis met de effecten van de ‘Caycediaanse Sofrologie' en het bijsturen van hartritmecoherentie’ op de werkvloer. De methode is een combinatie van Westerse denk- & relaxatietechieken met Oosterse bewegingsleer. Sofrologie brengt innerlijke rust en activeert vitaliteit in lichaam en geest. Tijdens deze kennismaking worden er na een korte theoretische uitleg, een reeks praktische basisoefeningen aangeleerd. De effecten van de oefeningen op het individu en teamleden van een groep zijn meetbaar en reguleerbaar.

Opleiding Hartritmecoherentie
Biofeedback meet diverse biologische parameters van de mens. Na de meting leert de cliënt zich trainen in het reguleren van de parameters. Trainen in hartritmecoherentie verbetert het algemeen welzijn en de conditie. Het is een methodiek om optimaal om te gaan met stress, gezondheid en prestaties te verbeteren.

Positief omgaan met stress

Inleiding in de Sofrologie: 'Positief omgaan met spanningen'


Opleiding biofeedback bij spanningshoofdpijn en migraine


Opleiding neurofeedback door Dr. Werner van de Bergh


Opleiding biofeedback en slaapstoornissen


Opleiding Hartcoherentie
Biofeedback meet diverse biologische parameters van de mens.
Na de meting leert de cliënt zich trainen in het reguleren van de parameters.
Trainen in hartritmecoherentie verbetert het algemeen welzijn en de conditie. Het is een methodiek om optimaal om te gaan met stress, gezondheid en prestaties te verbeteren.Positief omgaan met spanningen op de werkvloer
Methode Caycediaanse Sofrologie
Introductiesessies:


2-daagse leergang "Begeleiden bij Burnout en Stress"

Positief omgaan met spanningen d.m.v. Sofrologie
Introductiesessies:


Delivering the Green Deal: Building Partnerships, Tackling Fuel Poverty


Opleiding Hartcoherentie
Biofeedback meet diverse biologische parameters van de mens.
Na de meting leert de cliënt zich trainen in het reguleren van de diverse parameters.Opleiding in de Caycediaanse Sofrologie
Sofrologie is een discipline en methode die de dialoog tussen lichamelijk en mentaal functioneren positief activeert. De oefeningen leren eigen mogelijkheden kennen en grenzen verleggen.

Caycediaanse Sofrologie: Introsessies
Sofrologie is een discipline en methode die de dialoog tussen lichamelijk en mentaal functioneren positief activeert. De oefeningen leren eigen mogelijkheden kennen en grenzen verleggen.

Opleiding Biofeedback introductie


VGCt Najaarscongres 2011: Gewoon DOEN

Opleiding Sofrologie: Introsessies
Sofrologie is een discipline en methode die de dialoog tussen lichamelijk en mentaal functioneren positief activeert. De oefeningen leren eigen mogelijkheden kennen en grenzen verleggen.

2-daagse leergang "Begeleiden bij Burnout en Stress"

Bestuurderscentrum.nl:
Workshop De kunst van besturen en toezichthoudenBestuurderscentrum.nl:
Meet- en lunchbijeenkomst exclusief voor vrouwelijke bestuurdersBiofeedback, Hartcoherentie & Neurofeedback
Meten en terugkoppelen van biologische en neurofysiologische parameters. Concrete voorbeelden van bio- & neurofeedback


Prinsjesdagsymposium:
Niet vooruit te branden – begeleiden van werknemers in de slachtofferrolOpleiding Sofrologie: Kennismakingssessie


AOS Symposium 'Weet wat je doet, bij onverklaarde klachten'


Workshop 'Werken aan je zelf tbv familieverbanden naar zielsverbanden'


2-daagse leergang "Begeleiden bij Burnout en Stress"

GASTCOLLEGE: Diagnose ADHD en Autisme, een illusie?
Spreker: Dhr. drs. P.J.J. Hanneman (Peter), Psychiater

Wij nodigen U gaarne uit voor de presentatie van het boek
‘Anti-aging: DE STEEN DER WIJZEN’


15th Annual BFE Meeting in Munich, Germany

Stem- en slikstoornissen: Ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling binnen de KNO.
Symposium ter gelegenheid van het afscheid van dr. Piet Kooijman

Opleiding Sofrologie 2011-2012