ISMA workshop

maandag 13 november 2006
van 19.30 - 21.00 uur

Spreker:
Kees Lanser MSR

Onderwerp:
Het model Karasek en RSI/KANS

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.

Diner en workshop:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 22.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid Ç 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Toelichting lezing:
Als afstudeerproject voor de Masteropleiding Stressmanagement en Reintegratiedeskundige is een empirische studie verricht naar ziektecognities, coping, workalcoholism, state-trait anxiety en de contextvariabelen regelruimte, sociale steun en job load bij mensen met RSI/KANS. Zowel de impact van RSI/KANS als gezondheidsprobleem voor het individu als op ziekteverzuim is van belang. Het zwaartepunt van de workshop zal liggen op de variabelen van het model Karasek. Daarnaast worden praktische implicaties voor de dagelijkse praktijk behandeld, waaronder invulling van training omtrent werkstijl.
Aspecten aangaande de organisatie op het werk en de functionele contacten op de werkvloer maken onderdeel uit van de aanbevelingen, die op de werkvloer toegepast kunnen worden. De conclusie luidt dat de combinatie van individu- en organisatiegerichte maatregelen noodzakelijk is voor het behalen van een optimaal resultaat.

Kees Lanser is geboren in 1949. Hij volgde de opleidingen fysiotherapie in Breda en manuele therapie in Utrecht, Eindhoven en Hamm. Hij studeerde ergonomie bij het NIA. Daarna heeft hij een opleiding Master Stressmanagement en Re´ntegratie afgerond. Hij werkt in INC Centrum Arbeid & Gezondheid als co÷rdinator van een multidisciplinair team; tevens werkt hij als coach. Schreef voorlichtingsboekjes over stress, ergonomie en RSI. Hij was als docent verbonden aan Nederlands Paramedisch Instituut en Transfergroep te Rotterdam.

Opgeven:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Rijksstraatweg 321, 3956 CP Leersum.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.


[ terug ]
ISMA-Nederland