ISMA - Workshop

maandag 13 maart 2006
van 19.30 - 22.00 uur

Workshopleider:
Luuc Christiaanse

Onderwerp:
Preventieve systemische aanpak bij stress en dreigend Burnout in het kader van de Kernfusiemethode®

Plaats:
‘De Amershof’, Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524


Diner en workshop:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 22.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Workshop:
Komt u alleen naar de workshop dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!
Een route beschrijving is bij deze uitnodiging ingesloten.


Toelichting workshop met presentatie vooraf:
Het lichaam geeft aanvankelijk lichte signalen af. Dit komt omdat men uit balans raakt door het gevoel of intuďtie niet te volgen. Als deze langdurig genegeerd worden, worden ze niet meer gesignaleerd en kiest men zowel fysiek, mentaal als emotioneel compensatiehoudingen die leiden tot inadequaat overlevingsgedrag. Als de eerstvolgende sterkere signalen wederom worden genegeerd volgt een volgende overlevingsstrategie etc.
Kinderen in een familiesysteem vangen de bij dergelijke ouders onbewust gebleven ladingen op omdat hun (overlevings) gedrag is gemengd met het bovengenoemd onverwerkt emotioneel materiaal. Daar het kind dit voor zijn ouders uit Liefde wil compenseren zal het zijn eigen behoeften en emotioneel leven gaan verdringen, wat weer nieuw compensatiegedrag oplevert. Op een dergelijke wijze wordt de hete aardappel onbewust doorgegeven aan de volgende generaties, wat leidt tot een steeds hoger oplopend basisstress-nivo. Deze workshop probeert inzicht te verschaffen in de relatie tussen de huidige (psychosomatische) signalen of klachten ten opzichte van systemische verstrikkingen, tengevolge van bovengenoemd principe.

Luuc Christiaanse is hypnotherapeut in Amstelveen en heeft de Kernfusiemethode® ontwikkeld. Samen met zijn partner Marja Wijntjes runt hij sinds 1993 het Stress management Centre Amstelveen de Mee-denkers. Hij is Europees geregistreerd Psychotherapist bij de EAP en registerlid van ISMA.
Luuc is sinds 1993 lid van het NGVH, waar hij medeoprichter van is. Sinds twee jaar is hij voorzitter van deze beroepsvereniging voor Health Councelling en Psychotherapie. Het NGVH staat sinds 1 januari 2006 als eerste vereniging in Nederland open voor alle modaliteiten van psychotherapie, welke worden erkend door de EAP. Therapeuten die minstens een HBO opleiding in de menswetenschappen hebben en in aanmerking willen komen voor het ECP zijn welkom. In dit kader organiseert het NGVH voor de NAP, Nederlandse Associatie voor psychotherapie op 22 en 23 april 2006 te Elspeet, het eerste internationale congres, waarbij sterke delegaties van zorgverzekeraars en ministerie van VWS aanwezig zullen zijn. Zie www.ngvh.nl.
De Mee-denkers organiseren maandelijks workshops systemische opstellingen in Amstelveen. Zie www.demeedenkers.nl voor het jaarprogramma.

Het is gebleken dat deze workshops daadwerkelijk positieve verschuivingen in het leven van deelnemers en hun familie geven.

Opgeven:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Rijksstraatweg 321, 3956 CP Leersum.
Opgave voor 1 maart 2006.[ terug ]
ISMA-Nederland