ISMA Intervisie avond

maandag 26 mei 2008
van 19.30 - 21.00 uur

Inleiders:
Robs Driessen en Guy Chambaret

Onderwerp:
Intercollegiale intervisie

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.

Toelichting workshop:
Deze avond staat in het teken van onderlinge uitwisseling van praktische ervaringen. Centraal staan de praktijkervaring van twee leden met uiteenlopende en toch vergelijkbare methoden en technieken, te weten Robs Driesen en Guy Chambaret. Beiden brengen ons hun eigen verhaal over gevolgde aanpak, achtergronden en resultaten van hun stress management aanpak.

De workshops starten met een korte presentatie, onder andere van een case. De case beschrijft een praktisch, echt voorbeeld van een methode die wel of juist niet succesvol is verlopen. Onderdelen zijn ondermeer:

Beide workshopsessies duren drie kwartier.

Diner en workshop:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de workshop van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn 40,00 voor leden en 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Workshop:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Kon. Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland