ISMA Open Space Conferentie

maandag 12 maart 2007
van 15.30 - 22.00 uur

Thema:
Wat is er nodig om ISMA NL professioneel op de kaart te zetten?

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.

Kosten:
€ 50,00 inclusief diner en consumpties


Geachte collega,

Gaarne vraag ik uw aandacht voor de ISMA conferentie op 12 maart 2007 met als thema:

Wat is er nodig om ISMA NL professioneel op de kaart te zetten?

Vanuit een aantal leden is er een toenemende behoefte om de ISMA duidelijker op de kaart te zetten als organisatie van consulenten die kunnen helpen met stress om te gaan. Hiertoe heeft een klein comitť een onderzoek gedaan om te bekijken hoe we dit aan kunnen pakken. Het probleem hierbij is dat er onder de leden een enorme diversiteit aan behandelmethodes is. Om een indruk te krijgen van de diversiteit onder de leden is dan ook eerst op 20 mei 2006 een interne ISMA dag georganiseerd met als thema 'de praktijk van stressmanagement'. De volgende stap is nu om met alle leden de gewenste richting te bepalen en consensus te bereiken hoe we de ISMA willen profileren.

Vragen daarbij: Nu is de ISMA VOORAL een kennisplatform dat uitwisseling van ideeŽn op het gebied van stressmanagement mogelijk maakt. Willen we dit zo houden, of willen we de ISMA profileren als kwaliteitskeurmerk? Verzekeraars onderhandelen graag met koepels. Willen de leden dat ISMA als belangenbehartiger van hen optreedt? Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van stress staat vaak nog los van de praktijk. Kan de ISMA fungeren als bruggenbouwer?

Niet minder belangrijk bij al deze vragen zijn de randvoorwaarden en benodigdheden om de doelstellingen te realiseren. We kunnen wel een heleboel willen, maar wie trekken de kar?

Deze en meer vragen komen aan bod op 12 maart 2007. We hebben Anne-Lies Hustings en Bert van Dijk bereid gevonden om ons door deze prangende vragen te leiden met een open-space conferentie. Op een open space conferentie wordt door de leden zelf de thema's aangedragen en in kleine groepen hierover gediscussieerd. Dit wordt plenair gepresenteerd. Uiteindelijk moet hieruit een aanbeveling volgen voor de koers van de ISMA in de komende jaren. Om een indruk te krijgen hoe een open space conferentie werkt, is onderstaande outline bijgevoegd.

U kunt zich nu al aanmelden bij het secretariaat te Leersum om hier aan deel te nemen!

 • Aanmeldingsformulier
 • E-mail: info@stress-management-nl.org. • Wat is een 'Open Space' Conferentie?

  Inspiratie en netwerken

  Hoor hoe zij het aanpakken, vertel hoe U het doet. Hoe zou het anders kunnen, beter misschien?

  Na de conferentie krijgt U de samenvattingen van en conclusies uit de discussies die gevoerd zijn over de ingebrachte vragen.

  Open Space is een werkconferentiemodel dat een aantal jaren geleden is ontwikkeld door de Amerikaan Harrison Owen.

  Het is een vergadertechniek die voorkomt dat slechts een paar mensen steeds aan het woord zijn en dat u (verveeld) zit te wachten op thema's die voor u interessant zijn.

  Het is een werkvorm die leidt tot een 'vrijhandelsmarkt' voor ideeŽn, ervaringen en initiatieven. Relevante, zelf aangedragen thema's (binnen een bepaald kader) worden in wisselende groepssamenstelling bediscussieerd. De uitkomsten worden daarna centraal via muurkranten vastgelegd.

  Openheid, betrokkenheid, gedeeld leiderschap en zelfsturing kenmerken de Open Space.

  Open Space leidt tot dialoog en het uitwisselen van ervaringen in een informele en aandachtige sfeer. Dat geeft vaak een enorme kick en geeft veel energie.

  Werkwijze

  1. De Open Space start met een inleiding rond het thema. Zo'n inleiding kan de ins en outs van het thema schetsen of ingaan op belangrijke zaken die met het onderwerp samenhangen.
  2. De werkwijze van Open Space wordt toegelicht door de conferentieleider.
  3. Iedere deelnemer, die dat wil, komt met een 'brandende vraag' en meldt zich daarmee aan als leider van een werksessie.
  4. Er vinden parallelle discussies plaats rond de vragen die gesteld zijn. De werksessies duren 50 minuten. De discussies vinden tegelijk plaats. Dat geeft u de mogelijkheid om te switchen van groep.
  5. We eindigen met een afsluiting waarin de uitkomsten op een rijtje gezet worden. De sessieleiders (de vragenstellers) geven een kort verslag van de discussie.
  6. Daarna is er een afsluitende lunch of borrel.

  Vragen mag!

  U hoeft als sessieleider niet de meest deskundige te zijn op het thema dat u inbrengt, als het thema u maar echt ter harte gaat.

  U kunt starten vanuit een 'brandende vraag', iets waar u eigenlijk mee zit en waar nog geen (goede) oplossing voor is.

  U bent als werksessieleider discussieleider en maakt af en toe notities van de discussie, op een flipover.

  Dat is niet zo moeilijk, want er komen een hoop gemotiveerde mensen om u heen staan die allemaal meedoen met de discussie en dat regelt zichzelf wel. Alleen af en toe wat aantekeningen op de flip-over zetten dus.

  Iedere deelnemer is vrij om te gaan en te staan waar hij/zij wil. Een deelnemer kan ook tijdens een sessie verhuizen van de ene naar de andere sessie. Niet interessante sessies krijgen zo minder deelnemers of verliezen ze gaandeweg, terwijl interessante sessies in omvang kunnen groeien.

  Welk resultaat kun je van Open Space verwachten ?

  Er zijn drie soorten resultaat van een Open Space bijeenkomst:

  Op inhoudsniveau worden de thema's die als het meest relevant worden geÔdentificeerd besproken, en aangezien vele groepen parallel werken, kan een groot aantal thema's worden behandeld in korte tijd. De conclusies van elk gesprek worden onmiddellijk op de flipover opgeschreven, zodat alle deelnemers kunnen volgen wat in de loop van de bijeenkomst door de verschillende groepen wordt geproduceerd.

  Een tweede resultaat is dat de methode sterk netwerkbevorderend is. Deelnemers discussiŽren met anderen met wie zij normaal geen contact zouden hebben, rond thema's die allen van belang vinden.

  Ten derde is de bijeenkomst zelforganiserend, en het effect van de ervaring zeer effectief samen te werken aan een belangrijke vraagstelling is een krachtige stimulans voor motivatie en gevoel voor verantwoordelijkheid bij deelnemers.

  Ten slotte..

  De Open Space aanpak maakt het mogelijk om over de echte onderwerpen te praten.

  Het bevordert visievorming in een dubbele betekenis. Deelnemers leren elkaars ideeŽn kennen en produceren samen kennis.

  Kennis, inzicht en ideeŽn komen niet van boven, maar uit de groep. Als u effectief wilt netwerken is dit ook een ideale gelegenheid. En als u een echte vernieuwende vorm van vergaderen wilt meemaken moet u zeker komen.
  De Open Space wordt razendsnel populair in Nederland en dat is niet zomaarÖ
  Open Space is een garantie voor een zeer dynamische bijeenkomst.  [ terug ]
  ISMA-Nederland