ISMA lezing

Maandag 24 september 2012
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Dr. Jan van Dixhoorn

Onderwerp:
Spanningsregulatie in de behandeling van Burnout

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
In de richtlijnen voor behandeling van Burn-out ligt de nadruk op het identificeren en beÔnvloeden van stress bronnen. Stress management is dan stressor management. In mijn benadering gaat het erom de rol van stressoren te herkennen als beperkende voorwaarden die de mogelijkheid van strain management belemmeren. In de adem en ontspanningstherapie hanteren we een procesmatige aanpak waarbij het primaire doel is te onderzoeken of het individu kan leren de eigen spanning te regelen en of dit de klachten doet verminderen. Er zijn 144 behandelingen door gecertificeerde behandelaren ingevoerd in een centrale database. In deze lezing worden de onderzoeksdata toegelicht en geanalyseerd. De uitkomsten worden geŽvalueerd op het niveau van de klachten en met twee klachtenlijsten. Tot onze verrassing waren stress bronnen maar bij een kwart van deze mensen een werkelijk blokkerende factoren. Bij dit kwart bleven de klachten lijsten verhoogd, terwijl zij bij de overige driekwart normaliseerden.

Korte beschrijving van de spreker:
Jan van Dixhoorn is arts en opleider. Schreef een handboek over zijn methode van spanningsregulatie (1998). Promoveerde op een gerandomiseerd onderzoek naar het effect hiervan in de hartrevalidatie (1991). Op grond hiervan en op grond van een review van ontspanningstherapie bij hartpatiŽnten (2005) is een ontspanningsprogramma een vast onderdeel van hartrevalidatie, in de richtlijnen van 1995, 2004 en 2011. Hij geeft een opleiding in zijn methode sinds 1980, die in 1999 overging in een driejarige parttime post HBO beroepsopleiding afgerond met een certificaat, getekend door een onafhankelijke Raad van Advies. De methode wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullend pakket. www.methodevandixhoorn.com

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Koedijkstraat 53, 5212 SB 's-Hertogenbosch.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland