ISMA - Intervisie avond

Maandag 28 september 2009
van 19.30 - 21.00 uur

Inleiders:
Gideon de Haan en Jan van Dixhoorn

Onderwerp:
Intercollegiale intervisie

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort
telefoon 033-4613524

Toelichting workshop:
Deze avond staat in het teken van onderlinge uitwisseling van praktische ervaringen. Centraal staan de praktijkervaring van twee leden met uiteenlopende en toch vergelijkbare methoden en technieken, te weten Gideon de Haan en Jan van Dixhoorn. Beiden brengen ons hun eigen verhaal over gevolgde aanpak, achtergronden en resultaten van hun stress management aanpak.

De workshops starten met een korte presentatie, onder andere van een case. De case beschrijft een praktisch, echt voorbeeld van een methode die wel of juist niet succesvol is verlopen. Onderdelen zijn ondermeer:

Beide workshopsessies duren drie kwartier.

Diner en workshop:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de workshop van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Workshop:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Kon. Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.
De Casus van Gideon de Haan betreft een overspannen, niet goed functionerende DMO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) ambtenaar bij de gemeente.
Het is een dame van rond de 50, alleenstaand met een dochter van 12 samen levend. Een hele intelligente superrationele vrouw met sociale vaardigheden waar ze geen gevoel bij heeft. Ze heeft regelmatig misverstanden met collegae en leidinggevende. Ze wordt hier erg gestresssed en moe van.
Mijn voordracht zal gaan over de coachingsaanpak die als doel had om haar met gevoel te laten functioneren in een sociale context zodat zij niet alles met haar hoofd hoeft te doen. Dit leidt tot minder overbelasten van haar hoofd, wat de overspanning doet afnemen.
Het is een traject van 9 gesprekken in opdracht van de HR manager. Ik maak gebruik van zowel gespreksinstrumenten als van biofeedbackinstrumenten en adem-/ontspanningstechnieken. Ik denk dat dit een beeldende casus is voor het stressmanagement.

Gideon de Haan MSR (Amsterdam, 1962) is zijn carrière in 1990 gestart in de fysiotherapie, waarbinnen zijn interesse vooral uitgaat naar begeleiden van mensen met beroepsgebonden klachten. Verdieping in de ergonomie van de werkplek stelt hem in staat om arbeidsgerelateerde bewegingsproblemen in een breder perspectief te kunnen onderzoeken om zo betere oplossingen voor cliënten te realiseren. Hij is betrokken bij het realiseren van actief preventiebeleid om arbeidsgerelateerde klachten, zoals bv. RSI en Burnout, binnen bedrijven te verhelpen en voorkomen. Veel klachten in en om het werk zijn terug te leiden tot (lichaams-)bewustzijn en het (v)erkennen van de grenzen.
Gideon is oprichter van Achilles, een fysiotherapie, coaching- en counsellingspraktijk in Amsterdam. Samen met Marina van der Wal verzorgt hij voor het bedrijfsleven en particulieren stressmanagementtrainingen waar het omgaan met tijd, de wijze waarop er beslag gelegd wordt op jouw tijd door anderen en hoe je hier op een prettige wijze grenzen in kunt stellen, centraal staan. Met het instrument biofeedback dat binnen de training en begeleiding een eigen plek heeft, is het mogelijk om met aansprekende (en soms confronterende) feedback lichaamsbewustzijn en consequentie van gedrag zichtbaar en hoorbaar te maken. Dit maakt het mogelijk om op elegante wijze (bewegings-)gedrag bij te sturen dat bijdraagt aan ontstaan dan wel in stand blijven van klachten.
Gideon is getrouwd en draagt samen met zijn vrouw zorg voor 2 jongens, 2 honden en een kat.

De casus van Jan van Dixhoorn betreft een man die tijdens revalidatie vanwege een kopstaartbotsing (whiplash trauma) sterke achteruitgang van belastbaarheid vertoonde en verwezen werd voor een inspanningsonderzoek door een cardioloog. Hij bleek congestieve cardiomyopathie te hebben, waarop medicatie en daarna hartrevalidatie volgde. Ook bleef de psychologische begeleiding doorgaan. Tijdens de revalidatie bleef zijn conditie achteruitgaan en werd hij herhaaldelijk opgenomen vanwege decompensatie. Hij moest na 500 meter lopen ruim een uur rusten vanwege kortademigheid en moeheid. Dit was de reden voor verwijzing naar individuele ontspanningstherapie. Vanaf het moment dat hij bewust werd van de mogelijkheden tot interne zelfregulatie van spanning trad een verandering op. De kortademigheid nam snel af, het herstel liep sneller en hij kreeg weer zin. Hij werd minder boos en opstandig, de gesprekstherapie vond een ingang, de fysieke training toonde weer verbetering, opnames bleven uit. Dit zette zich door totdat hij zijn werk weer geheel kon hervatten.

Discussiepunten voor deze casus zijn: 1) het illustreert de complexiteit van multicausale problematiek en de potentierende rol van interne zelfregulatie, 2) het toont de mogelijkheid om instructies als onderzoeks en evaluatie instrument te gebruiken. Een gedetailleerde beschrijving van de behandeling is ter plekke aanwezig.

Jan van Dixhoorn is arts en opleider, leidt het Centrum voor Adem- en Ontspanningstherapie te Amersfoort en is parttime werkzaam in het Kennemer Gasthuis te Haarlem.

[ terug ]
ISMA-Nederland