ISMA lezing

maandag 7 september
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Dr. Eveline M.A. Bleiker, Afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie & Polikliniek Familiaire Tumoren & Dienst Begeleiding en Ondersteuning, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam.

Onderwerp:
Stress en kanker
Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.


Toelichting lezing:
Is er een relatie tussen stress en kanker? In hoeverre stress invloed heeft op het ontstaan van kanker is een terugkomende vraag. Duidelijk is dat de diagnose kanker, en de behandeling ervan, een grote impact kan hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt en diens naasten. Ook gezonde mensen die weten dat ze een erfelijke aanleg voor kanker hebben kunnen veel zorgen en ‘distress’ rapporteren. Behalve dat ze levenslang onder medische controle moeten blijven, of voor een preventieve operatie kunnen kiezen, heeft de erfelijke aanleg ook gevolgen voor familieleden en soms op de kinderwens. Vragen waarop in deze lezing een antwoord zal worden gegeven: ‘Wat is er nu bekend over de relatie tussen stress en kanker, en kanker en stress?’; ‘Wat zij de belangrijkste problemen die worden gerapporteerd door mensen met kanker?’; ‘Hoe kunnen we artsen en verpleegkundigen ondersteunen bij het signaleren van deze problemen?’; ‘Wat zijn belangrijke handvaten voor ondersteunende zorg?’; ‘Wat houdt erfelijkheidsonderzoek voor kanker in?’; ‘Wat zijn de psychosociale gevolgen van erfelijkheidsonderzoek?’; en ‘Wat is de impact van preventieve operaties?’.

Korte beschrijving van de spreker:
In 1995 promoveerde Eveline Bleiker op een onderzoek naar de mogelijke invloed van ‘stress’ op het ontstaan en beloop van kanker. In 1996 ging zij werken bij het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam. Zij zetten daar een onderzoekslijn op naar de psychosociale aspecten van erfelijkheidsonderzoek voor kanker. Een tweede, meer recente, onderzoekslijn betreft het verbeteren van (de toeleiding naar) de ondersteunende zorg voor mensen met kanker. Hiernaast is zij als GZ psycholoog betrokken bij de behandeling van mensen die problemen ervaren door kanker of de behandeling. Zij was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en neemt deel aan diverse internationale onderzoeksgroepen. Zij is auteur van meer dan 140 papers/ abstracts/ boekhoofdstukken.
Diner en lezing: Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet-leden.
Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en als niet-lid € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!
Aanmelding: via het bijgevoegde aanmeldingsformulier.

Aanmelding:
Geeft u zich zo snel mogelijk op:
via het aanmeldingsformulier,
door het overmaken van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL58 INGB 0000 1543 70,
t.n.v. Stichting ISMA-NEDERLAND o.v.v. lezing,
schriftelijke aan het secretariaat, Dokter Rupertlaan 82, 3761 XV Soest.
[ terug ]
ISMA-Nederland