ISMA lezing

maandag 15 september
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Dr. Lex Vendrig, psycholoog

Onderwerp:
De visie van Winnock op een effectieve aanpak van chronische klachten

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.


Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn Ç 35,00 voor leden en Ç 45,00 voor niet leden. Wilt u aangeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid Ç 20,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden Ç 30,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!


Aanmelding:
Geeft u zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij het secretariaat) en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Rijksstraatweg 321, 3956 CP Leersum.
Opgave voor donderdag 8 mei 2003.


Toelichting lezing:
Lex Vendrig zal een uiteenzetting geven op de visie van Winnock op chronische klachten, waaronder lage rugklachten. Specifiek zal worden ingegaan op welke mechanismen een rol spelen bij de overgang van acute klachten naar chronische klachten. Ook zal de relatie met stress worden verhelderd. Daarna komt de aanpak aan de orde. Wanneer voltstaat een eenvoudige aanpak door een fysiotherapeut, wanneer is een stressaanpak ge´ndiceerd en wanneer kun je beter multidisciplinair behandelen?

De CV van Dr. Lex Vendrig:
Geboren 19 oktober 1969. Gevolgde studies: gezondheidswetenschappen aan de universiteit Maastricht en psychologie (klinische en gezondheidspsychologie) aan de universiteit Leiden. Promotie-onderzoek universiteit Nijmegen naar rol van persoonlijkheidsfactoren bij chronische rugklachten. Sinds '94 werkzaam als behandeld psycholoog bij Winnock (voormalig Rug AdviesCentrum) en hoofd onderzoek en ontwikkeling. Vele publicaties over de multidisciplinaire behandeling van chronische klachten, arbeidsre´ntegratie en chronische klachten. Thans part-time werkzaam als eerstelijnspsycholoog in eigen praktijk.

Winnock:
Winnock (voorheen Rug AdviesCentrum) is een re´ntegratiebedrijf dat zich richt op de arbeidsre´ntegratie van mensen die verzuimen met lichamelijke of psychische klachten, zoals lage rugklachten, nek- en schouderklachten, fibromyalgie en werkgerelateerde problematiek. Meestal betreft het een complex van klachten die chronische zijn geworden en waarbij diverse factoren een rol spelen. Winnock heeft een landelijke dekking en omvat thans twintig centra. De opzet is multidisciplinair. Werkzame professionals bij Winnock zijn psychologen, medisch specialisten, bewegingsdeskundigen en re´ntegratiedeskundigen. Bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen, en medisch adviseurs verwijzen naar Winnock. In 2001 werden ruim 3000 cliŰnten verwezen naar Winnock. Voor 2003 wordt verwacht dat rond de 3500 mensen worden verwezen. De interventies van Winnock bestaan uit kortdurende programma's (dagbehandeling), variŰrend van ÚÚn tot enkele weken. De programma's zijn volledig multidisciplinair van opzet en bestaan uit een combinatie van lichamelijke trainingen en groepsbijeenkomsten. Doel is verhoging van de belastbaarheid en zelf-effectiviteit. Ook maken de deelnemers gedurende het programma een eigen re´ntegratieplan en worden zij vanuit verschillende invalshoeken voorbereid op de re´ntegratie. Gedurende het programma vindt de eerste werkhervatting plaats, die daarin in enkele weken tot maanden verder wordt uitgebouwd. Gedurende een jaar wordt de re´ntegratie geŰvalueerd in terugkom bijeenkomsten. Winnock als organisatie hecht grote waarde aan wetenschappelijke fundering van haar diensten en voert zelfstandig en in projecten in samenwerking met verschillende universiteit wetenschappelijk onderzoek uit.

[ terug ]
ISMA-Nederland