ISMA lezing

maandag 1 oktober 2007
van 19.30 - 21.00 uur

Spreker:
Prof dr R.W.B. Blonk, psycholoog en onderzoeker

Onderwerp:
Werkgerelateerde psychische klachten, werkhervatting en competentiebeleving

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!


Toelichting lezing:
Er wordt een overzicht gegeven van recent onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen voor werkgerelateerde psychische klachten. Aan de hand van dit overzicht wordt in het bijzonder ingegaan op de rol van werkhervatting bij het herstel van deze klachten. Uit het overzicht zal ook blijken dat competentiebeleving belangrijk is in het vormgeven van de werkhervatting.

Prof dr RWB Blonk is opgeleid in de klinische psychologie en methoden en technieken. Thans is hij werkzaam als senior onderzoeker en teamleider bij TNO Kwaliteit van Leven | Arbeid. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar Arbeidsparticipatie en psychische klachten verbonden aan de universiteit Utrecht. Zijn onderzoek en dat van zijn team bij TNO richt zich op de reďntegratie van werknemers met psychische klachten en op de activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.


Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, p/a Koningin Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland