ISMA lezing

maandag 2 oktober 2006
van 19.30 - 21.00 uur

Spreker:
Jaap Ozinga, trainer en coach

Onderwerp:
Coaching van mensen met arbeidsgerelateerde stressklachten.

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 22.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Toelichting lezing:
De stelling van Jaap Ozinga is: 'dat het betrekken van direct betrokken leidinggevende (op welk niveau dan ook) in coaching van doorslaggevend belang is voor het resultaat.'
Het geven van coaching aan mensen met stress, burnout en psychosomatische aandoeningen vraagt in zijn ogen een multimethodische benadering: Bij dit laatste punt blijkt het in de praktijk van groot belang te zijn dat onderliggende verwachtingen worden opengelegd en uitgesproken. Niet zelden zijn psychosomatische aandoeningen het gevolg van niet geuite frustraties, innerlijk verzet tegen autoriteit en afhankelijkheid en ervaren onmachtsgevoelens om iets aan de eigen toestand te veranderen.
Het betrekken van de leidinggevende is afwisselend spannend, confronterend, opluchtend, doorbrekend en soms bevrijdend.

Jaap Ozinga heeft een parttime dienstverband als adviseur en programmamanager bij de Baak Management Centrum VNO-NCW. Hij is hier actief als programmamanager in 'De Nieuwe Manager', een 'executive development programme' voor ervaren managers. Hij wil zijn rol hier omschrijven als "leercoach".
Naast het werk bij Baak Management Centrum is hij ook zelfstandig adviseur, trainer en coach. Trefwoorden waar hij zich in vindt zijn: Personal coaching, Performance coaching, Executive coaching, Loopbaan coaching, Rationeel Emotieve Training (RET).
Hij heeft gewerkt voor uiteenlopende organisaties waaronder: Corus Staal BV, KPMG, Verenigde Bloemenveiling Aalsmeer, ING Nederland, Merck Sharp & Dhome - Haarlem , Universitair Medisch Centrum - Utrecht, Intermediair Trainingen.

Opgeven:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Rijksstraatweg 321, 3956 CP Leersum.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.


  • PowerPoint presentatie (pdf) van de lezing  • [ terug ]
    ISMA-Nederland