ISMA lezing

Maandag 18 november 2013
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
dr. Gerard A. Kerkhof
Prof.em. psychofysiologie, Universiteit van Amsterdam

Onderwerp:
Stress en slaap problemen (insomnie)

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
Om bedrijfseconomische en sociaal-recreatieve redenen verandert de 9-5 maatschappij in hoog tempo in een 24/7 maatschappij. Een kernvraag is of de fysiologische make-up van de mens zich hieraan kan aanpassen.
De biologische klok, een zenuwkern aan de basis van de hersenen, wordt gestuurd door de aardrotatie en de daarmee gepaard gaande licht-donker cyclus. Anderzijds stuurt de biologische klok op zijn beurt nagenoeg alle vitale lichaamsfuncties, zodanig dat zij een regelmatig 24-uurs ritme volgen. Het resultaat is ondermeer dat er een optimale tijd is van slapen en een optimale tijd van alert functioneren. Een maatschappij die dwingt tot onregelmatig slapen en waken botst dus met een belangrijk, genetisch geprogrammeerd regelmechanisme.
In mijn presentatie bespreek ik het functioneren van de biologische klok en de gevolgen van een onregelmatig slaap-waak patroon voor ons gedrag en onze gezondheid.

Korte beschrijving van de spreker:
Prof.em. psychofysiologie, Universiteit van Amsterdam
Staflid Slaapcentrum, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag.
Consultant Sleep & Shiftwork

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Stellingwerflaan 3, 3742 NA BAARN

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland