ISMA lezing

Woensdag 23 november 2011
van 18.30 - 21.00 uur

Gastsprekers:
Dr. Roel Bakker en Prof Dr Jacques van der Klink

Onderwerp:
Re-integratie en Stress Management op het werk.

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
Dit wordt een bijzondere bijeenkomst met twee sprekers, die elk een deel van de avond vullen. We hebben daarom besloten ruimer de tijd te nemen en in plaats van half acht om half zeven te beginnen. Aanleiding tot de uitnodiging voor deze workshop is de publicatie van het onderzoeksrapport 'Stress-management. Een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk'. We hadden hen uitgenodigd voor het congres van 2010, maar dat lukte toen niet. Deze avond biedt de deelnemers een overzicht van Nederlandse stress-managementsprogramma's en - interventies in organisaties en hoe die organisaties komen tot hun keuzes. State of the art dus!

Korte beschrijving van de sprekers:
Prof. dr. Jac van der Klink heeft ruim twaalf jaar (van 1985 tot 1998) gewerkt binnen de bedrijfsgezondheidszorg als bedrijfsarts en consultant/ontwikkelaar van methodieken voor re-integratie, met name bij psychische klachten. Daarnaast ontwikkelde en gaf hij trainingen voor professionals en bedrijfsmanagement. In 1994 publiceerde hij het boek " Psychische problemen en de werksituatie; handboek voor een actieve sociaal-medische begeleiding", waarvan in 1995 een 2e herziene druk uitkwam. In 1998 ging hij werken bij de SKB (Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg) waar hij met name projecten deed op het gebied van multidisciplinaire richtlijnontwikkeling. In deze periode werd hij bovendien projectleider van de ontwikkeling van de NVAB richtlijn "Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met psychische klachten", die in 2000 verscheen (2007 herziene druk als Richtlijn Psychische Problemen). Vanuit KNMG en NVAB werd hij voorgedragen voor de Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid (beter bekend als commissie Donner 1), die de uiterst praktische Leidraad 'Aanpak verzuim om psychische redenen' uitbracht.
In 2001 werd hij projectmanager, later programmamanager en wetenschappelijk directeur bij de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH). Hier ontwikkelde en gaf hij trainingsprogramma's op het gebied van re-integratie methodieken (onder andere richtlijn-trainingen). In 2005 publiceerde hij met Terluin het boek 'Psychische Problemen en Werk, handboek voor een activerende begeleiding door huisartsen en bedrijfsartsen.' Sinds 2006 is hij hoogleraar Sociale Geneeskunde, Arbeid en Gezondheid aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het focus van zijn onderzoek ligt op re-integratie en duurzame participatie en inzetbaarheid. Samenwerking met de praktijk en praktisch toepasbare resultaten staan centraal in het onderzoek.

Dr. Roel Bakker is onderzoeker bij de afdeling Toegepast Gezondheids Onderzoek (TGO), een onafhankelijk onderzoeksbureau binnen het UMCG. Hij heeft veel onderzoek gedaan op het terrein van arbocuratieve samenwerking, leidend tot een dissertatie in 2005. Daarna is hij binnen TGO betrokken gebleven bij verschillende onderzoeken op het terrein van arbeid en gezondheid. Zo was hij onderzoeker bij een project in opdracht van het Ministerie van SZW, waarbij werd ge´nventariseerd welke stressmanagement interventies er binnen bedrijven worden gehanteerd en waarop deze bedrijven hun keuzes voor deze interventies baseren (Stress-management, Een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk. R.H.Bakker, G.J.Dijkstra, J.van der Klink, 2010. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW onder gebruikers en aanbieders van stressmanagementprogramma's). Ook was hij als onderzoeker betrokken bij het eerder genoemde BIMRA-project, waarbinnen beoordelingskaders zijn ontwikkeld waarmee in de re-integratiebranche gehanteerde meetinstrumenten en interventies kunnen worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit en waarbinnen deze toets voor een groot aantal instrumenten en interventies ook is uitgevoerd. (Beoordelen van interventies en meetinstrumenten bij arbeidsre-integratie (BIMRA): kwaliteit van meetinstrumenten en interventies. S. Brouwer, R.H. Bakker, J.M.H. Schellekens, F.N.J. Nijhuis, J.W. Groothoff. In opdracht van UWV, 2008).

Diner en lezing:
Van 17.00 - 18.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 18.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Koedijkstraat 53, 5212 SB Den Bosch

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland