ISMA lezing

Maandag 22 november 2010
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Maarten Fransen

Onderwerp:
Stervensbegeleiding

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
In deze lezing zal worden ingegaan op een aantal communicatieve aspecten die van belang kunnen zijn bij de begeleiding van iemand die stervende is.
Ieder stervensproces is uniek en kent vaak een onvoorspelbaar verloop. Welke basishouding past hierbij en hoe kun je die ontwikkelen?
Als de dood onafwendbaar is, is het heel normaal dat gevoelens van onmacht kunnen leven bij alle betrokkenen. Maar wat doen we dan als begeleider, als er toch niets aan te doen is? En wat biedt dan nog troost?
In de lezing zal Maarten Fransen kort een overzicht geven van alle facetten die bij stervensbegeleiding aan de orde zijn. Daarna zal hij ingaan op bovengenoemde communicatieve aspecten. Naast uitleg zal er een moment van reflektie zijn waarmee eigen ervaringen verbonden kunnen worden met de gepresenteerde beschouwing.

Korte beschrijving van de spreker:
Drs. Maarten Fransen heeft als klinisch psycholoog enige jaren gewerkt in de verslavingszorg. Daarna heeft hij ruim 12 jaar in loondienst gewerkt als trainer/opleider, eerst bij het opleidingsinstituut van het gevangeniswezen en later bij Boertien & Partners, een commercieel trainings- en adviesburo.
Zijn belangstelling ging in toenemende mate uit naar training en begeleiding met aandacht voor meditatie en reflektie zodat binnen- en buitenwereld met elkaar verbonden worden. Dit kreeg vorm in een jarenlange praktijk als zelfstandig trainer/adviseur voor m.n. organisaties uit de zorg. Daarnaast werkte hij in een hospice als vrijwilliger. Sinds enige jaren is hij full-time betrokken bij het Nederlands Instituut voor trainingen Stervensbegeleiding als directeur en trainer/opleider.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn 40,00 voor leden en 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Kon. Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland