ISMA lezing

Maandag 16 november 2009
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Drs. Sibe Doosje

Onderwerp:
Stress en Humor

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
Humor en stress zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe dan? In deze lezing wordt dit aanschouwelijk gemaakt. Aan de hand van een conceptueel model worden de betreffende begrippen gedefinieerd, gerelateerd en van treffende voorbeelden voorzien. Vervolgens wordt de rol van humor voor de fysieke, psychische en sociale gezondheid besproken. Zo worden de relaties van humor met pijn, autisme, emoties en sociaal welbevinden belicht. Bij dit alles is het goed meten van humor een cruciale t/zaak; ook hierbij zal worden stilgestaan, onder andere aan de hand van het door de deelnemers zelf invullen van bestaande vragenlijsten voor humor. Tenslotte zullen enige resultaten van eigen promotieonderzoek worden gepresenteerd naar de bijdrage die humoristische coping kan leveren aan de preventie van luchtweginfecties, geplaatst in een werkstressmodel. De implicaties daarvan voor stressmanagementtrainingen worden ook besproken. Na afloop is er gelegenheid voor discussie (aan de hand van stellingen) en - uiteraard - vragen.

Korte beschrijving van de spreker:
Sibe Doosje is wetenschappelijk medewerker aan de afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht. Zijn specialisme is humor in relatie tot gezondheid. Momenteel schrijft hij hier een proefschrift over, dat zijn voltooiing nadert. Sibe geeft veel lezingen over humor voor veel verschillende doelgroepen: internationale wetenschappers, verpleegkundigen, artsen, leken en studenten. Onlangs trad hij in wetenschapsmuseum Nemo op bij Discovery09, een wetenschaps- en kunstmanifestatie. Hier presenteerde hij de state of the art in humorwetenschap in 20x20 seconden (dit wordt pecha kucha genoemd).

 • PowerPoint presentatie (pdf) van de lezing

 • Diner en lezing:
  Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn 40,00 voor leden en 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

  Lezing:
  Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

  Aanmelding:
  U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Kon. Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.

  Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.  [ terug ]
  ISMA-Nederland