ISMA lezing

woensdag 12 november 2008
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Jan van Koert

Onderwerp:
Geweldloze Communicatie

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
De kernvraag achter dit gedachtegoed luidt:
"Wat leeft er in mij, wat leeft er in jou en wat kan ik doen om het leven te veraangenamen?"
Geweldloze Communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder te beschuldigen en te oordelen. De daaruit voortkomende acties zijn in harmonie met wederzijdse waarden en behoeften.

Je leert op een zodanige manier met de ander in interactie te zijn dat de communicatie behouden kan blijven, ook als het 'lastig' wordt. Je leert te focussen op gezamenlijke menselijke waarden en behoeften. Geweldloze communicatie moedigt een manier van praten aan die een extra appèl doet op de goede wil van mensen. Het vergroot de bereidwilligheid tot samenwerking en ondersteunt gelijkwaardigheid en eigenwaarde.
Geweldloze communicatie gaat ervan uit dat het verrijken van het leven de meest tevredenstellende motivatie is om te doen wat we doen. Dit in tegenstelling tot gemotiveerd worden door angst, schuld of schaamte. Primair doel is het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor je keuzes en het verbeteren van de kwaliteit van je relaties. Het vertrouwen waarmee je voor jezelf gaat staan door te laten zien wat er in je leeft, biedt de ander de mogelijkheid om jou vertrouwen te schenken en zodoende ook zichtbaar te worden.
Geweldloos communiceren werkt effectief, ook als de ander niet bekend is met het proces.
Het proces werd ontwikkeld door Dr. Marshall Rosenberg die dit gedachtegoed van oorsprong "Nonviolent Communication" noemt.

Jan van Koert
Na een langjarige carrière in het bedrijfsleven, waarvan 15 jaar als directeur/grootaandeelhouder van zijn eigen BV, is hij zich gaan toeleggen op het welzijn van mensen en ondernemingen, met een nadruk op communicatie. Sinds 1998 volgde hij o.a. meerdere nationale en internationale trainingen in Geweldloze Communicatie (zoals ontwikkeld door dr. M. Rosenberg). Hij is internationaal gecertificeerd als trainer Nonviolent Communication. Zie ook www.cnvc.org
Jan is auteur van het boek 'Wat je vindt mag je houden', dat inmiddels in tweede druk o.a. in de boekhandel te koop is. Hij heeft de afgelopen jaren trainingen in Verbindend Communiceren verzorgd in bankorganisaties, het openbaar ministerie (Rechters en Officieren van Justitie), de bouwwereld, technische adviesbureaus, het mediation- en coachingwerkveld, het onderwijs en zorginstellingen. Zijn trainingen zijn interactief.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Kon. Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland