ISMA lezing

maandag 19 november 2007
van 19.30 - 21.00 uur

Spreker:
Drs. Carin Prins

Onderwerp:
Stressoren en Coping van Vrouwelijke Leidinggevenden

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn 40,00 voor leden en 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!


Toelichting lezing:
In de praktijk blijkt dat vrouwen in hun werk en ontwikkeling op weg naar de top een andere copingstijl hebben dan mannen. Dit heeft ook gevolgen voor de aanpak bij coaching...
Wat gebeurt er eigenlijk met vrouwelijke leidinggevenden als zij onder grote druk staan? En hoe behouden zij hun vitaliteit? M.a.w. wat is het verschil tussen positieve en negatieve stress?
Aan de hand van het Michiganmodel van werkstress deelt Carin Prins op een interactieve manier haar praktijkervaring.

Carin Prins (arbeids- en organisatie/gz psycholoog) is grotendeels verbonden aan Prins en Partners (Amsterdam). Een psychologisch adviesbureau voor human development binnen organisaties.Daarnaast heeft ze een gz praktijk verbonden aan een HOED in Overveen Zij heeft zich sinds eind jaren tachtig al bezig gehouden met het fenomeen stress in organisaties en de aanpak ervan. Begin jaren 90 is zij begonnen met haar promotieonderzoek naar het effect van een specifieke stressaanpak op het ziekteverzuim en welzijn binnen de Postbank. Haar werk bestaat grotendeels uit strategischadvies, begeleiden van workshops en coaching van zowel mannelijke als vrouwelijk leidinggevenden. Daarnaast schrijft ze in vrouwentijdschriften en heeft een column : de personal coach in het blad Red. Haar interesse gaat uit naar de culturele verschillen in de waarden, opvattingen en diepgewortelde overtuigingen die maken dat er grote verschillen zijn als het gaat over vrouwen en werk binnen Europa.


Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, p/a Koningin Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland