ISMA lezing

maandag 24 november
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Dr. Rianne Maille, psycholoog

Onderwerp:
Gezondheidsgrelateerde kwaliteit van leven

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.


Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 35,00 voor leden en € 45,00 voor niet leden. Wilt u aangeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 20,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 30,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!


Aanmelding:
Geeft u zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij het secretariaat) en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Rijksstraatweg 321, 3956 CP Leersum.
Opgave voor donderdag 20 november 2003.


Toelichting lezing:
Rianne Maillé, wetenschappelijk medewerker voor het gebied ‘kwaliteit van leven’ van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMCU. Zij zal ingaan op de inhoud en ontwikkeling van het begrip ‘kwaliteit van leven’ in het bijzonder in relatie tot ziekte en gezondheid. Enkele kwaliteit van leven vragenlijsten die in Nederland veelvuldig worden gebruikt worden besproken. Er wordt stilgestaan bij de overwegingen die men kan maken bij de keuzen tot een specifiek instrument. Daarnaast zal zij ingaan op de relatie tussen persoonskenmerken (angst, depressie, stress) en kwaliteit van leven.

[ terug ]
ISMA-Nederland