ISMA lezing

maandag 25 november 2002
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Drs John van de Gevel, (Arbeidskundige), bestuurslid Nederlandse Vereniging van Arbeidskundigen, lid Raad van Toezicht ISMA

Onderwerp:
Reintegratie bij arbeidsverzuim wegens psychische oorzaken

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.


Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 35,00 voor leden en € 45,00 voor niet leden. Wilt u aangeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 20,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 30,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!


Toelichting lezing:
John van de Gevel heeft eerst een twintig jaar gewerkt in een aantal banen, vervolgens studeerde hij Andragologie. Hij is inmiddels al vele jaren werkzaam als uitvoerend arbeidsdeskundige, afgewisseld met functies als docent en beleidsmedewerker . Hij is lid van onze Raad van Toezicht en is ook bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NvvA). De lezing van deze avond gaat over het reintegratieproces naar arbeid van cliënten met psychische klachten, functie van stresstherapie c.q. -training daarin en de financiering mogelijkheden daarvoor. Dit in het kader van de huidige wet- en regelgeving en die van de toekomstige.

Aanmelding:
Geeft u zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij het secretariaat) en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Rijksstraatweg 321, 3956 CP Leersum.
Opgave voor donderdag 14 november 2002.


[ terug ]
ISMA-Nederland