ISMA lezing

Maandag 28 maart 2011
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Jeannette de Geus

Onderwerp:
Take Care, een systeem gerichte interventie

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
De systeem gerichte interventie die op de bijeenkomst van ISMA op 28 maart op de agenda staat is ontwikkeld door SBGO in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. In het kader van het arboconvenant academische ziekenhuizen (werkstress) is deze aanpak in samenwerking met het AMC verder ontwikkeld. Ook de jaren daarna is veel ervaring opgedaan met en informatie verzameld over de Take Care methodiek. In meer dan 20 (academische) ziekenhuizen en zorginstellingen hebben verschillende afdelingen er kennis mee gemaakt. Hoewel de uitgangspunten en werkwijze bij ieder traject dezelfde zijn, wordt de inhoud aangepast aan de specifieke wensen van de organisatie. Opsporen en doorbreken van onderliggende inadequate gedragspatronen in het systeem is in feite de kern van de methodiek. Cultuur, bewustwording en gedragsverandering zijn daarbij vaste onderdelen.

De interventie is ontwikkeld vanuit de gedachte dat er op het brede terrein van werkstress een globaal onderscheid gemaakt kan worden tussen instrumenten waar (extern) deskundigen nadrukkelijker bij zijn betrokken, en instrumenten, waarbij de effectiviteit van de organisatie of afdeling meer centraal staat. Take Care is bedoeld als een instrument van deze laatstgenoemde categorie: de effectiviteit van de organisatie of afdeling staat centraal. De aanpak is gericht op toename van het probleemoplossend vermogen van een functioneel team, bestaande uit medewerk(st)ers en hun leidinggevende die in de dagelijkse praktijk met elkaar samenwerken. Om welk onderwerp het ook gaat, van implementatie van het strategisch beleid tot patiëntveiligheid, het team heeft een specifieke rol die per definitie buiten het bereik van anderen ligt. Juist om deze reden zal de bespreking en aanpak van knelpunten rondom werkstress tot de reguliere praktijk van de afdeling c.q. het team moeten gaan behoren.

Stelling is dat gedragsverandering voor iedereen een uitdaging blijft. Investering in gedragsverandering heeft duidelijk en meetbaar voordelen. De prijs die wordt betaald, als dit niet gebeurt, is (te) hoog. De schade, het verdriet, de misverstanden, de verspilling, het is onvoorstelbaar. Tegelijkertijd of wellicht juist als gevolg daarvan kan het gebeuren dat voltallige RvB's, MT's al dan niet met medezeggenschapsraden zich terugtrekken in brainstormsessies of strategisch uitwaaien op Texel met aansluitend de zoveelste kickoff. Medewerkers die uit hun werk worden gehaald voor weer een ander thema dat het vuur terug moet brengen, terwijl dit bij steeds meer mensen alsmaar verder dooft. Dit terwijl dat wat moet en kan gebeuren al lang en breed bekend is en verwoord staat in groeiende stapels rapporten, die overal liggen te verstoffen. Kan het anders en wat zou de rol van 'stressdeskundige' in dit proces kunnen zijn? Daarover gaat deze lezing.

Korte beschrijving van de spreker:
Jeannette de Geus , GZ Psycholoog, is als adviseur, coach en trainer verbonden aan SBGO. Tevens is zij medeoprichter en voorzitter van de sectie bedrijfsgerichte gedragstherapie van de VGCt.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Kon. Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland