ISMA lezing

woensdag 12 maart 2008
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Dr. Rien Breteler

Onderwerp:
Neurofeedback: een nieuwe weg voor verbeterde stresshantering?

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!


Toelichting lezing:
Neurofeedback is een leerprocedure waarbij het brein reageert op terugkoppeling van EEG-activiteit: spanningsverschillen gemeten op de schedel. EEG blijkt samen te hangen met doorbloeding en stofwisseling in het brein. Verstoring in het gangbare EEG patroon is een indicatie voor disfunctie van het brein. Angst, stress en stemming blijken goed zichtbaar in het EEG en een tot nog toe beperkt aantal studies maakt duidelijk dat deze klachten positief beïnvloed kunnen worden door neurofeedback. Ook kunnen persoonlijke kenmerken die stressverhogend zijn zoals ADD, ADHD en niet-klinische aandachtsstoornissen zonder medicatie worden geoptimaliseerd. Neurofeedback is een beginnend gebied in de psychologie en heeft ondanks veel positieve resultaten behoefte aan meer onderzoek: hoe werkt het, voor wie, wat zijn mogelijkheden en beperkingen. In deze lezing wordt ingegaan op achtergronden van EEG en neurofeedback, de resultaten in studies tot nu toe, toekomstige ontwikkelingen, en de actuele werkwijze met aandacht voor verwijzing, kosten en vergoedingen.

Rien Breteler (51) is GZ-psycholoog. In het dagelijks leven is hij directeur van EEG Resource Institute en onderzoeker bij de Radboud Universiteit Nijmegen, sectie klinische psychologie. Sinds 1987 heeft hij zich bezig gehouden met stress en coping onderwijs en onderzoek naar het omgaan met verslaving en (vlieg)angst. Sinds 2003 is hij betrokken bij onderzoek naar en behandeling met neurofeedback, vooral op het terrein van aandachtsstoornissen. EEG Resource Institute kent vier aandachtsgebieden: ADHD, angst en stemming, arbeidsgerelateerde problematiek en epilepsie. Sinds 1981 geeft Rien Breteler aan professionals in de zorg kortdurende trainingen voor leefstijlinterventies. Hieraan zijn sinds drie jaar ook trainingen op het gebied van neurofeedback toegevoegd. Zijn interesse gaat uit naar de relatie van EEG met specifieke gebieden in het brein, om zo neurofeedbacktrainingen (kosten)efficienter te maken. Als voorzitter van de NIP-sectie Neurofeedback beijvert hij zich om de wetenschappelijke achtergrond van neurofeedback en de specifieke effecten ervan beter bekend te maken bij collega’s, verwijzers en verzekeraars.
Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, p/a Koningin Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland