ISMA lezing

maandag 15 maart
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Dr. Jeanet Landsman-Dijkstra, bewegingswetenschapper

Onderwerp:
Lichamelijke ervaringen van Stressmanagement: zijn zij in cijfers en woorden uit te drukken? Resultaten van een effectonderzoek in het Leefstijl Training Centrum, Dalfsen.

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.


Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 35,00 voor leden en € 45,00 voor niet leden. Wilt u aangeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 20,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 30,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!


Aanmelding:
Geeft u zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij het secretariaat) en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Rijksstraatweg 321, 3956 CP Leersum.
Opgave voor donderdag 11 maart 2004.


Toelichting lezing:
In de lezing gaat Jeanet in op de ervaringen die ze als onderzoeker heeft opgedaan bij het Leefstijl Trainingscentrum in Dalfsen. De daar ontwikkelde leefstijltraining heeft ze sinds 1995 op verschillende manieren en bij verschillende doelgroepen onderzocht. Waarbij het steeds weer lastig bleek te zijn om te meten of de belangrijkste directe doelstelling van de training werd gerealiseerd, namelijk: toename van lichaamsbewustzijn. Onderzoeksresultaten gaven inzicht in de effectiviteit en hebben bijgedragen aan een toename van de kwaliteit van de trainingen en aan standaardisatie ervan. In december 2002 werden de eindresultaten bekend van een driejarig onderzoek naar de effecten van een leefstijltraining voor mensen met Chronische Aspecifieke Lichamelijke Klachten. De leefstijltraining bestaat voornamelijk uit ervaringsgerichte technieken uit de haptonomie en het emotioneel lichaamswerk. Uit het onderzoek dat met vragenlijsten is uitgevoerd, blijkt een jaar na het afronden van de training onder andere dat de kwaliteit van leven toeneemt, het psychosociaal functioneren verbetert en dat lichamelijke klachten afnemen. Verder is een afname gemeten van het langdurige verzuim en is de verhouding tussen werk- en privé-leven verbeterd. Daarnaast daalde de medische consumptie. Dat laatste is bevestigd in recent afgerond onderzoek onder de huisartsen van de betreffende deelnemers. De deelnemers aan de training participeren actief in hun eigen reďntegratieproces en/of hebben 'gereedschap' in handen gekregen om te voorkomen dat ze (weer) ziek worden. De veronderstelling dat toegenomen lichaamsbewustzijn en interne zelfregulatie aan de basis liggen van gedragsverandering bij de leefstijltraining, lijkt te worden bevestigd. Deelnemers herkennen aan hun lichaam wanneer het teveel moeite kost om met balansverstoringen om te gaan en ondernemen vervolgens actie om klachten te verminderen en/of te voorkomen dat ze ontstaan.

[ terug ]
ISMA-Nederland