ISMA lezing

maandag 3 mrt 2002
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Drs Sonja van Zweden (psycholoog, psychotherapeut)

Onderwerp:
Een geobjectiveerde meting van het chronisch stress syndroom

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.


Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn 35,00 voor leden en 45,00 voor niet leden. Wilt u aangeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid 20,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden 30,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!


Toelichting lezing:
Sonja van Zweden, psycholoog/psychotherapeut, is sinds 1985 gespecialiseerd in de behandeling en preventie van chronische stress aandoeningen zoals overspannenheid en burnout, directeur van het CSR Centrum.
Zij zal ingaan op de klinische kanten van het mentale disfunctioneren van patiënten met burnout en/of andere stress gerelateerde beelden en hiervan een door het CSR Centrum ontwikkeld cascade-model presenteren, dat behulpzaam kan zijn bij diagnostiek, prognose en indicatiestelling.
Een tweede door het CSR Centrum ontwikkeld instrument is de geobjectiveerde Functionerings checklist, door Femke Kaaij getoetst op betrouwbaarheid en validiteit.
De klinische bruikbaarheid hiervan ligt op de volgende terreinen:
1) Intake: ernst en specificiteit van de klachten t.b.v. diagnostiek, prognose en indicatie;
2) motivering cliënt via herkenning en erkenning
3) moitoring effect behandeling en reïntegratie
4) geobjectiveerde criteria voor werkhervatting
5) overleg met bedrijfsarts e.a.

Aanmelding:
Geeft u zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij het secretariaat) en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Rijksstraatweg 321, 3956 CP Leersum.
Opgave voor donderdag 9 mei 2002.


[ terug ]
ISMA-Nederland