ISMA lezing

Maandag 27 mei 2013
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Prof em. dr. LPJ van Doornen

Onderwerp:
Medisch Onverklaarde Klachten, het dualisme voorbij

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
Er bestaat een lange reeks van syndromen die niet gerelateerd lijken te zijn aan waarneembare afwijkingen in het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn fibromyalgie, het chronisch vermoeidheids syndroom, het prikkelbare darmsyndroom en het chronisch pijnsyndroom. De aloude vraag hierbij is of het probleem hierbij misschien "tussen de oren" zit, en al die klachten dus eigenlijk "een pot nat" zijn, of dat er wel degelijk afzonderlijke aandoeningen bestaan met ieder hun eigen oorzaken en specificiteiten. Stress, infecties, pijn, angst en depressie lijken in verschillende combinaties een rol te spelen bij de gevoeligheid voor deze syndromen. Er zal een model worden geschetst waarin verstoorde verwerking door de hersenen van prikkels vanuit het lichaam, waaronder signalen vanuit het immuunsysteem, een rol spelen. Het begrip "sensitisatie" heeft in dit model een centrale plaats. Dit model zal hopelijk duidelijk maken dat het aloude dualisme, waarbij lichaam (fysiologie) en geest (psychologie) onderscheiden zouden moeten worden, een achterhaalde manier van denken is.

Korte beschrijving van de spreker:
Lorenz van Doornen is psychofysioloog en tot voor kort hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij heeft, vooral de laatste jaren, veel onderzoek gedaan naar de psychofysiologische achtergronden van stress en van onbegrepen klachten. In zijn afscheidsrede, in november 2012, vatte hij zijn inzichten over de lichaam/geest dualiteit samen en presenteerde hij bovengenoemd model. Het is voor iedereen die met stress klachten en stress management werkt van grote betekenis om van zijn inzichten kennis te nemen.

[ PowerPoint (pdf) van de lezing ]

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Koedijkstraat 53, 5212 SB 's-Hertogenbosch.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland