ISMA lezing

maandag 17 mei
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Dr. R de Jong, psycholoog

Onderwerp:
De "FIT" van persoon en (werk)situatie: consequenties voor de praktijk van stressmanagement

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.


Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn 35,00 voor leden en 45,00 voor niet leden. Wilt u aangeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid 20,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden 30,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!


Aanmelding:
Geeft u zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij het secretariaat) en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Rijksstraatweg 321, 3956 CP Leersum.
Opgave voor donderdag 13 mei 2004.


Toelichting lezing:
Specifieke combinaties van persoonskenmerken en kenmerken van de werksituatie hebben invloed op welbevinden en functioneren. Een situatie die de ene persoon inspireert leidt tot stressklachten bij een ander. In deze bijeenkomst komt aan de orde om welke persoons- en situationele kenmerken het blijkt te gaan en hoe van deze inzichten bij stressmanagement en coaching gebruik kan worden gemaakt. Het kan gaan om brede persoonlijkheidsdisposities, zoals de "big five": voor personen die bijvoorbeeld een hoge score hebben op "openness to experience" is een simpele baan in een winkel vervelend, terwijl voor personen met een lage score op dezelfde factor omgaan met lastige pupillen tot verhoogde emotionele uitputting leidt. Ook specifieke voorkeuren voor een bepaald organisatieklimaat (veel of weinig regels, prestatiedruk etc.) spelen een rol. Bij een organisatiebreed stressonderzoek bleken discrepanties tussen persoonlijke voorkeur en het "microklimaat" op de werkplek samen te gaan met lage werksatisfactie of verhoogde niveaus van emotionele uitputting. Dezelfde factoren bleken bij individuele coaching relevant.

Rendel de Jong is werkzaam als universitair docent in Utrecht op het gebied van de Psychologie van Arbeid en Gezondheid en Personeelspsychologie, doceert aan post-doctorale opleidingen voor psychologen en bedrijfsartsen en is part-time werkzaam als managementadviseur. Hij is lid van de Raad van Toezicht van ISMA Nederland[ terug ]
ISMA-Nederland