ISMA lezing

maandag 19 mei 2002
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Drs Piet Jeuken, MA

Onderwerp:
Persoonlijke ontwikkeling voor werk én privé; Een win-win aanpak voor mens en organisatie

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.


Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 35,00 voor leden en € 45,00 voor niet leden. Wilt u aangeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 20,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 30,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!


Aanmelding:
Geeft u zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij het secretariaat) en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Rijksstraatweg 321, 3956 CP Leersum.
Opgave voor donderdag 8 mei 2003.


Toelichting lezing:
Piet Jeuken zal spreken over het onderzoek dat hij heeft gedaan naar het Persoonlijk Ontwikkelingsplan-POP in het kader van de Masteropleiding Stressmanagement/ Arbeid & Gezondheid. Ook zal hij de ervaringen toelichten met een POP voor werk én privé in zijn eigen bedrijf O-LENG. Voordat hij in 1999 O-LENG Stressmanagement en Conflictbemiddeling oprichtte was Jeuken actief als beleidsadviseur Ontwikkelingssamenwerking en manager organisatievernieuwing in de Nederlandse vakbeweging, als bestuurder/ politicus in de lokale politiek en als directielid voor strategisch beleid van een middelgrote gemeente.Op 1 juni 2002 werd in 21 % van de CAO's voor ruim 2,3 miljoen werknemers aandacht gegeven aan het POP. Dat is 37 % van het aantal werknemers dat onder een CAO valt. Het POP is een plan waarin staat hoe iemand zich op korte termijn verder wil ontwikkelen in de huidige functie of op langere termijn in een toekomstige functie. Het probeert de persoonlijke ontplooiing in het werk en de organisatiedoelen op evenwichtige wijze te combineren. Jeuken concludeert dat het Persoonlijk Ontwikkelingsplan een plaats begint te krijgen binnen de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Hij plaatst als kritische kanttekening bij het POP dat het zich uitsluitend richt op de loopbaan van de werknemer zonder gelijkwaardige aandacht voor de privé-situatie. Werk en privé zijn echter concurrenten en de combinatie is een bron van spanning. Conflicten over de combinatie werk-privé worden drie keer meer veroorzaakt door het werk dan door privé eisen. Piet Jeuken heeft een twintigtal algemeen directeuren, HRM managers en adviseurs gevraagd of de concurrentie tussen werk en privé omgebogen kan worden naar een alliantie van belangen. Deze deskundigen signaleren dat in het toekomstige personeels- en opleidingsbeleid Persoonlijke Ontwikkeling voor werk én privé de koers zal worden; een win-win aanpak voor mens en organisatie. Jeuken pleit voor nader kwantitatief en representatief onderzoek om deze voorlopige conclusie te toetsen. In zijn eigen bedrijf O-LENG werkt Jeuken volgens deze methode o.a. met medische professionals zoals huisartsen en apothekers. Publicaties en interviews van Piet Jeuken over dit onderwerp: www.o-leng.nl/visie www.o-leng.nl/publicaties

[ terug ]
ISMA-Nederland