ISMA lezing

maandag 27 mei 2002
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Dr. Thomas de Vries (A&O-psycholoog, manueel therapeut), ARBO-dienst GVB Amsterdam

Onderwerp:
Burn-out: determinanten en behandeling. Van wetenschappelijk onderzoek naar behandeling

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.


Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn 35,00 voor leden en 45,00 voor niet leden. Wilt u aangeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid 20,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden 30,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!


Toelichting lezing:
In de literatuur is weinig eenduidigheid over burnoutpreventie. Men dient zich bij preventie te realiseren dat aanpassingen moeten komen zowel uit de persoon als uit de omgeving. Om deze reden is een methode van preventie het leren maken van een profielschets waarbij men enerzijds omgevingsfactoren in kaart probeert te brengen en anderzijds persoonsgebonden factoren, die burnout in de hand kunnen werken. Op basis van gegevens uit onderzoek naar het voorkomen van burnout bij fysiotherapeuten zal een voorbeeld worden gegeven van de samenstelling van zo'n profielschets. Met behulp van deze profielschets kunnen doelen geformuleerd worden voor de korte en lange termijn ter voorkoming van burnout. Tenslotte kan na een periode een evaluatie worden gemaakt om te beoordelen of de doelen gehaald zijn of dat deze zonodig bijgesteld moeten worden.


Aanmelding:
Geeft u zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij het secretariaat) en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Rijksstraatweg 321, 3956 CP Leersum.
Opgave voor donderdag 9 mei 2002.


[ terug ]
ISMA-Nederland