ISMA lezing

Maandag 6 juni 2011
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Dr. Maurice de Valk

Onderwerp:
Gezondheid Zingeving in Werk: Menselijkheid en kernwaarden als remedie tegen stress en Burnout: Human Being Management

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
Menselijkheid in het bedrijfsleven (Human Being Management ®) blijkt de beste basis voor goede duurzame bedrijfsresultaten gedragen door bezielde vakbekwame mensen. Maurice de Valk onderzocht ondermeer de oorzaken van burnout en richtte zich in zijn onderzoek op artsen, verpleegkundigen en leraren. Beroepsgroepen waar burnout relatief vaker voorkomt dan in andere beroepsgroepen. Vooral jonge professionals vallen steeds vaker uit. In het proefschrift werden diverse begeleidings- en trainingsmethoden ter preventie van burnout onderzocht en geëvalueerd. Zelfmanagement en spiritueel (persoonlijk) leiderschap bleken het meest effectief te zijn. Het onderzoek is inmiddels in de internationale wetenschappelijke media gepubliceerd en zal binnenkort in een handelsversie verschijnen via de Rotterdam School of Management | Erasmus Universiteit.

Korte beschrijving van de spreker:
Medicus Maurice de Valk (specialist voor Arbeid en Gezondheid) promoveerde op 22 april 2010 op dit bedrijfskundige onderwerp aan de Erasmus Universiteit | Rotterdam School of Management en geeft daarmee een impuls aan meer aandacht voor Zingeving in Werk vanuit kernwaarden.
Maurice de Valk is lid van de Raad van Toezicht van ISMA en voorzitter van het IFOH.
Tevens Lid van de Raad van Advies van de AOT Stichting van Jan van Dixhoorn.
Hij doceert en begeleidt co-assistenten voor het UMCU (Julius Centrum) , LUMC, UvT en BU Nyenrode en het BeNeLux Universitair Centrum.
Boeken : De Zin van Zijn (Meinema 2004) Zelfmanagement voor de Ziel (Meinema 2007) en De Ziel van Werk (Ten Have 2009)
Meer informatie : LinkedIn
Website : www.intermedic.nl (voor een lijst van publicaties http://www.intermedic.nl/publicaties.html )

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Kon. Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland