ISMA lezing

Maandag 7 juni 2010
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Roos Delahaij

Onderwerp:
Wie kan omgaan met acute stress situaties?

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
Militairen moeten tijdens acute stress situaties, zoals een beschieting, blijven functioneren.
Promovenda Roos Delahaij stelt dat prestatie onder acute stress kan worden voorspeld door persoonseigenschappen die getraind kunnen worden. Ze deed daarvoor onderzoek bij militairen in opleiding bij verschillende opleidingen van de Nederlandse Krijgsmacht. Persoonlijkheidseigenschappen zoals interne motivatie, hebben een positief effect op dit leerproces. Daarentegen zal een organisatie met een cultuur van foutenvermijding juist dit leerproces frustreren.

Korte beschrijving van de spreker:
Roos Delahaij studeerde sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (1998-2004). In 2005 begon zij aan een promotie-onderzoek in een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Tilburg, de Nederlandse Defensie Academie en TNO Defensie en Veiligheid. In haar onderzoek richtte ze zich op voorspellers van prestatie in acute stress situaties. Op 20 januari 2010 promoveerde zij op haar proefschrift Coping under acute stress: The role of person characteristics. Sinds juni 2009 is ze werkzaam als onderzoeker bij TNO Defensie en Veiligheid op het onderwerp Mentale Weerbaarheid.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn 40,00 voor leden en 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Kon. Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland