ISMA lezing

Maandag 16 juni 2014
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
drs. H.J. Does

Onderwerp:
Stress management in de verzekeringsgeneeskundige praktijk.

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
Met de psychofysiologie van stress als referentie, reflecteert Henry Does, arts voor arbeid en gezondheid, vanuit de eigen ervaring op de spanningsvelden in de sociaal-geneeskundige beoordeling van arbeids(on)geschiktheid (WIA). Hij neemt daarbij de perspectieven van verzekeringsarts, clint en samenleving in ogenschouw.

Korte beschrijving van de spreker:
Henry Does is arts voor arbeid en gezondheid, essayist en trainer. Hij is werkzaam als verzekeringsarts in de sociale zekerheid. Hij is Fellow van de American Institute of Stress.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn 40,00 voor leden en 50,00 voor niet leden.
Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden 35,00.
Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Stellingwerflaan 3,3742 NA BAARN

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland