ISMA lezing

Maandag 11 juni 2012
van 18.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
mw drs. A.M.G. (Angela) Wenting

Onderwerp:
Bewegen beÔnvloedt de stemming, maar geldt dit voor iedereen?

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
Op deze avond wordt een innovatieve benadering gepresenteerd waarmee onderzocht is in welke mate fysieke inspanning en beweging de stemming beÔnvloedt, hoe lang die invloed duurt en of dat voor iedereen zo is. Gelijktijdige metingen van stemming en activiteiten op achtereenvolgende dagen geeft hier informatie over, indien je dit met speciale software bewerkt. De wetenschappelijke en klinische relevantie van dit innovatieve onderzoek wordt besproken: wat betekent dit voor behandelaren en patiŽnten? Het artikel dat deze benadering beschrijft heeft een prijs gewonnen en is hier te downloaden (pdf).

In het artikel vat Wenting haar afstudeeronderzoek samen, dat ze in MMC uitvoerde in samenwerking met cardioloog dr. Robert Verbunt en klinisch psycholoog en psychotherapeut dr. MarlŤne Chatrou. Cardiologen en psychologen zijn naarstig op zoek naar een effectieve behandelmethode van post-infarctdepressie, die maar liefst ťťn op de vijf patiŽnten treft. Deze patiŽnten hebben een slechte cardiale prognose: de kans op een nieuw hartinfarct en overlijden is bij hen ruim twee keer zo groot als bij patiŽnten zonder depressie. De huidige behandeling van depressie (cognitieve gedragstherapie, medicamenteuze behandeling met antidepressiva) blijkt geen effect te hebben op de cardiale prognose. Wel is uit eerder onderzoek bekend dat de relatie tussen depressie en een slechte cardiale prognose voor bijna de helft verklaard kan worden door fysieke inactiviteit. Om de dynamische relatie tussen fysieke inspanning en depressieve symptomen betrouwbaar in kaart te brengen gebruikte Wenting een voor de psychologie innovatief en veelbelovend onderzoeksdesign: het van oorsprong econometrische Vector Auto Regressive-model (VAR). Hiermee kan per patiŽnt de invloed van depressie en activiteit op elkaar over tijd in kaart worden gebracht. Zo bleek voor een in het onderzoek beschreven patiŽnt bijvoorbeeld dat anderhalf uur extra bewegen niet alleen op de dag zelf maar ook op de drie daaropvolgende dagen een significante afname in depressieve symptomen opleverde. Met deze wetenschap kan de medisch psycholoog een patiŽnt een individueel behandeladvies geven (i.c. de hoeveelheid beweging die nodig is) om zijn depressieve klachten te verminderen.

Korte beschrijving van de spreker:
Angela Wenting, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog en werkzaam op de afdeling Medische Psychologie in het MŠxima Medisch Centrum. Zij valt niet voor het eerst in de prijzen. In 2010 studeerde ze cum laude af in de medische psychologie en won ze de Medical Psychology Best Student Award 2010 van de Universiteit van Tilburg. Afgelopen januari won ze de Publicatieprijs 2011 van 'De Psycholoog', het vaktijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), voor haar artikel 'Post-infarctdepressie en fysieke inspanning: een econometrisch model in een psychologisch jasje'. Deze stimuleringsprijs voor jonge aankomende auteurs wordt tweejaarlijks uitgereikt. De jury beloonde het artikel van Wenting omdat het goed geschreven, methodologisch verantwoord en origineel is.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Koedijkstraat 53, 5212 SB 's-Hertogenbosch.

Op www.amershof.nl vind je de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland