ISMA lezing

maandag 6 juni 2005
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Tony Gaillard, hoogleraar 'cognitie en stress' te Tilburg

Onderwerp:
Belasting en stress, herstel en cumulatie
Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.


Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 35,00 voor leden en € 45,00 voor niet leden. Wilt u aangeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 20,00 (inclusief koffie of thee) en voor niet leden € 30,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!


Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, p/a Kon. Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.
Opgave voor vrijdag 3 juni 2005.


Toelichting lezing:
Het onderscheid tussen belasting en stress als twee psychobiologische toestanden levert interessante gezichtspunten op voor de discussie over de positieve en negatieve kenmerken van de werksituatie, en dus ook over de energiebronnen en stressbronnen. Het geeft ook inzicht in de samenhang tussen cognitieve, emotionele en energetische aspecten van het functioneren.
Toestanden als stress, vermoeidheid en belasting, moeten niet beschreven en geëvalueerd worden in termen van volume (=hoeveelheid werk), maar in termen van verstoringen in het regelsysteem. Mensen kunnen heel zwaar belast worden onder de meest ongunstige omstandigheden (vanuit een arbo-gezichtspunt) zonder daar noemenswaardige negatieve gevolgen van te ondervinden. Hieruit volgen de volgende beweringen:
 • stress ontstaat niet door een mismatch van belasting en belastbaarheid, maar door een onbalans tussen positieve en negatieve aspecten in het werk (leven)
 • de onbalans verstoort het regelsysteem, waardoor de persoon niet in staat is om de onbalans bij te regelen
 • het optreden van stresseffecten op het functioneren wordt veroorzaakt door een slecht herstel, waardoor cumulatie optreedt
 • Interventie en therapie moeten zich dus richten op de factoren die het regelsysteem en het herstel verstoren


 • Deze uitspraken worden geïllustreerd aan de hand van onderzoek bij medewerkers met een hoog burnout risico.

  Prof.dr. Anthony W.K. Gaillard studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg (UvT). Sinds 1970 is hij verbonden aan het TNO Human Factors Instituut in Soesterberg. Hij was eerst hoofd van de afdeling Verrichtingspsychologie en later van de afdeling Team solutions.
  In 1985 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB), vanwege de Stichting Onderzoek Psychosociale Stress (SOPS).
  Belangrijkste onderzoeksgebieden zijn: psychosociale stress, psychische vermoeidheid, stresstolerantie, samenwerken in teams en ICT-ondersteuning. Hij begeleidt verschillende AIO's op het gebied van Arbeid en gezondheid. Hij schreef en redigeerde verschillende boeken. Voor het boek "Stress, productiviteit en gezondheid" ontving hij de "J.J.F. van den Bergh Prijs".


 • PowerPoint presentatie (pdf) van de lezing • [ terug ]
  ISMA-Nederland