ISMA lezing

3 december 2001

Sprekers:
Mw. H.M. Olthoff en P. Habets, stafmedewerkers Instituut Dartheide

Onderwerp:
Gedragsstijlen en stress


Toelichting lezing:
Instituut Dartheide, het centrum voor integrale stresspreventie en -behandeling, maakt gebruik van de LIFOŠ vragenlijst, die gedragsvoorkeuren in kaart brengt. Deze individuele gedragsvoorkeuren worden in 4 gedragsstijlen gevat, waarbij onderscheid gemaakt wordt in (voor het individu) 'gunstige en ongunstige omstandigheden'. De ervaring leerde dat de clienten van Instituut Dartheide (mensen die overspannen zijn) vrijwel altijd gebruik maken van een specifieke gedragsstijl onder ongunstige omstandigheden. Hieruit ontstond de onderzoeksvraag welke uitmondde in de hypothese: de toename van de B/A gedragsstijl onder ongunstige omstandigheheden ten opzichte van gunstige omstandigheden is groter in de overspannen (Dartheide) groep dan de toename van de B/A gedragsstijl van een controle groep, hier een selectie van Match (Management Advies en Training Centrum Holland). Het onderzoek leidde tot opvallende uitkomsten waardoor de hypothese verworpen werd.


[ terug ]
ISMA-Nederland