ISMA lezing

Maandag 7 april 2014
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
drs. Richard H. Voorendonk

Onderwerp:
Persoonlijkheid, de basiskleuren..

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Toelichting lezing:
Verschillen tussen mensen zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en niet alleen voor vak-psychologen. Schrijvers, kunstenaars zijn er net zo door gebiologeerd, en geďnteresseerde leken (en wie zijn dat niet) evenzeer.
Niets mooier dan over de persoonlijkheid van anderen te praten, die te begrijpen. Deze niet aflatende belangstelling biedt de basis voor allerlei modellen en instrumenten die de persoonlijkheid in kaart brengen, losjes gebaseerd op aansprekende theorieën zoals die van Jung of meer obscure zoals Spiral Dynamics. De meeste daarvan zijn vooral commercieel van aard. De wetenschappelijke psychologie probeert het kaf van het koren te scheiden. Wat is persoonlijkheid en welke persoonseigenschappen hebben tot nu toe de beste wetenschappelijke onderbouwing?
Hoe kunt u met die inzichten in de praktijk werken, zowel in organisaties, onderwijs, advisering, therapeutische setting? Hoe is bijvoorbeeld de relatie met competenties en is er zoiets als een bright side en een dark side aan deze eigenschappen? Het big five model staat centraal tijdens deze presentatie, inclusief implicaties en achtergronden.
U krijgt de mogelijkheid zichzelf te beoordelen en na te denken over hoe deze kennis in de eigen praktijk te gebruiken.

Korte beschrijving van de spreker:
Richard Voorendonk (1954) was in 1998 mede-oprichter van het psychologisch adviesbureau Pentacompany in Baarn.
Hij is klinisch business-psycholoog, adviseert sinds vele jaren (nationale en internationale) organisaties op het gebied van selectie en ontwikkeling van mensen. Dit onder andere in de vorm van assessment en diagnostiek, coaching en training.
Hij schreef meerdere artikelen en boeken waarvan de laatste ‘Persoonlijkheid en Management’ (Academic Services, 2008) het big five model praktische handen en voeten geeft.

[ Pdf bij de lezing ]

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden.
Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00.
Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Aanmelding:
U geeft zich op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, Stellingwerflaan 3, 3742 NA BAARN

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland