ISMA congres

Maandag 27 september 2010
van 14.00 - 20.30 uur

Onderwerp:
'Stressmanagement, wat werkt?'
over (on)zin in de stressmanagement en HR praktijk


Plaats:
Stadscafé 'de Observant' te Amersfoort

Dit ISMA congres gaat over de werkzaamheid van diverse stress management technieken. We weten dat de diversiteit in de aanpak van stress problematiek heel groot is, in het algemeen, en ook onder ISMA leden. Vragen die aan de orde komen zijn...

Voor welke aanpak is er evidentie? Waaruit bestaat die evidentie precies? Hoe evalueer je dit soort behandelvormen eigenlijk? Stress management is, evenals elke andere vorm van begeleiding, geen medicament dat op zich zelf werkzaam is, maar werkt via de relatie met de behandelaar. Kun je de werkzaamheid van het contact evalueren? Wat is de waarde van onderzoek in de praktijk?

Voor dit congres hebben we een klein aantal sprekers uitgenodigd om hun evidence based licht te laten schijnen over en kritische kanttekeningen te maken bij de praktijk van stress management.

In de middag zijn er plenaire lezingen door o.a. Patrick Vermeren, Mark Crouzen en Rendel de Jong. Na een pauze en een snack kan men kiezen uit een van drie workshops, geleid door de sprekers.

Download:

 • Pdf behorend bij de lezing van Patrick Vermeren
 • Pdf behorend bij de lezing van Mark Crouzen
 • Deelnemers aan het congres zullen hun kennis en ervaring vergroten, daarmee de eigen expertise vergroten en toegerust met een meer objectieve manier van kijken naar methoden en technieken in de praktijk van stressmanagement weer huiswaarts gaan.

  Doelgroep: ISMA-leden en andere professionele belangstellenden
  Accreditatie: voor de ISMA registratie levert deelname aan deze dag 2 punten op

  Het definitieve programma kunt u hier downloaden (Word).

  De kosten voor deze dag zijn:
  voor ISMA contribuanten: € 90,00
  voor belangstellenden: € 105,00

  Opgeven: Via het aanmeldingsformulier, voor 15 september 2010.

  Deelname is definitief na voldoen van de kosten op girorekening: 154370, t.n.v. Stichting ISMA-Nederland, Kon. Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.
  [ terug ]
  ISMA-Nederland