ISMA bijeenkomst

maandag 26 september 2005
van 19.30 - 21.00 uur

Onderwerp:
Een ISMA Klantenconferentie over Stress Management in 2006?

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.


Diner:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de voorbereidende bespreking over de klanten conferentie van 19.30 - 21.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 17,00 voor leden en € 27,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Komt u alleen naar de bespreking dan bent u als lid onze gast. Bent u geen lid en toch geÔnteresseerd dan betaalt u € 10,00. Een route beschrijving is bij deze uitnodiging ingesloten.

Toelichting bijeenkomst:
Het ISMA bestuur heeft het voorstel om met elkaar een eendaagse klantenconferentie te organiseren in 2006, waarin het centrale thema is de 'praktijk van stress management'. De gedachte is dat de inhoud en organisatie door ISMA leden verzorgd gaat worden, en dat de bezoekers zowel collega's als potentiŽle klanten en afnemers van stress management zijn.

Wat betreft programma denken we aan een inleidende en een afsluitende centrale lezing, en voor en na de lunch veel, korte programma's bestaande uit presentaties en workshops.

Ons verzoek is het opgave- en vragenformulier in te vullen en te mailen of faxen naar het secretariaat te Leersum.
E-mail: info@stress-management-nl.org
Faxnr: 0343-456310

Betalen:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het vragenformulier (voor 20 september) en door het bedrag voor vrijdag 23 september over te maken op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, p/a Kon. Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.[ terug ]
ISMA-Nederland