De Internationale Stress Management Associatie
ISMA-Nederland


Waarom ISMA?

Deelname aan ISMA

ISMA register lid

Historie van ISMA


Waarom ISMA?
In een maatschappij die steeds sneller gaat en steeds hogere eisen stelt lijken steeds meer mensen een teveel aan stress te ondervinden. Ziekte en ziekteverzuim zouden hierdoor toenemen, arbeidsproductiviteit en levensgeluk zouden erdoor afnemen. Daartegenover staat een groot en gevarieerd aanbod van middelen en methoden tegen stress. Deze stressmanagementmethoden zijn echter rijp en groen door elkaar, met veelal sterke maar nauwelijks onderbouwde claims. Hoe kan een bedrijf of een individu hierin een weg vinden en een keuze maken?

De stichting ISMA-Nederland wil ertoe bijdragen de werkzame en kwalitatief goede methoden van stressmanagement herkenbaar te maken. Zij vormt een interdisciplinair netwerk van mensen die professioneel werkzaam zijn in onderzoek en behandeling van stress. Zij organiseert intercollegiale bijeenkomsten, lezingen en workshops waar zowel de theorie als de praktijk aan bod komen. Het gaat aan de ene kant om manieren waarop het individu zijn balans van spanning en ontspanning zelf kan regelen en zich staande kan houden in het moderne leven, en aan de andere kant om manieren waarop een (arbeids-)organisatie een hoge productiviteit kan realiseren met duurzaam gezonde en gemotiveerde werkers.


Deelname aan ISMA-Nederland
Deelname staat open voor mensen die professioneel bij Stress Management betrokken zijn. De contributie bedraagt 60,- per jaar. U ontvangt daarvoor U kunt u aanmelden;
Stichting ISMA-Nederland
Dokter Rupertlaan 82, 3761 XV Soest
035-602 79 13
info@stress-management-nl.org
IBAN: NL58 INGB 0000 1543 70

U ontvangt dan een aanmeldingsformulier


ISMA register lid
Sinds enkele jaren is er overleg over het instellen van een register lidmaatschap van ISMA en over de criteria daarvoor. De Raad van Toezicht is in 2000 ingesteld om de kwaliteit van dit register lidmaatschap te beoordelen en te bewaken. Bij het samenstellen van deze Raad bleek dat het maatschappelijk draagvlak laag is voor criteria van professionele vormen van Stress Management. Er zijn tot nu toe geen afnemers van Stress Management programma's of begeleiding, die zich achter dergelijke criteria willen stellen. De markt biedt rijp en groen en dit blijft voorlopig zo.
In de vergadering van de Raad van Toezicht van april 2002 en in de bestuursvergaderingen is voorgesteld om toch een register lidmaatschap in te stellen en dit te koppelen aan de mogelijkheid uw naam te vermelden op de ISMA website onder 'aanbieders'. De toetsing gebeurt daarbij heel eenvoudig. Dit kost weinig tijd en brengt dus weinig extra kosten met zich mee. Van belang is dat veel leden op de bijeenkomsten komen en daarmee zichzelf al open stellen voor een vorm van intercollegiale toetsing.
Degenen, die dit register lidmaatschap zouden wensen, beantwoorden bijgevoegde vragen, vullen desgewenst het formulier aanmelding website in en betalen 20,- extra. In principe bent u daarmee voor de duur van 3 jaar toegelaten tot het register, tenzij Bestuur en Raad van Toezicht anders oordelen. Na 3 jaar kunt u uw registratie verlengen, wederom op basis van een korte toetsing en op voorwaarde, dat u minimaal 3 ISMA bijeenkomsten heeft bijgewoond.
Voor de afgestudeerden van de Master opleidingen van het BeNeLux Universitair Centrum en van Schouten & Nelissen geldt, dat zij de eerste keer zonder meer toegelaten worden, wanneer zij een copie van het diploma opsturen, bij de beantwoording van de vragen.
Registratie geeft u tevens het recht om op uw briefpapier en dergelijke te vermelden "ISMA register lid".

Samenvattend: U wordt opgenomen in het ISMA register door het

Historie
De Nederlandse tak van ISMA-international werd opgericht in 1993 door Jan van Dixhoorn, Peter Draisma en Co Weyman, met als doel het vijfde internationale ISMA congres voor te bereiden. Er werden periodiek workshops gehouden (zie onder 'activiteiten'). In 1995 werd het vijfde internationale ISMA congres georganiseerd "Stress at the workplace: health and productivity", van 2-6 april te Noordwijkerhout, onder voorzitterschap van Prof Charles de Wolff en Jaap Douglas. Een uitvoerig book of abstracts is nog verkrijgbaar bij het secretariaat, door storting van 20,- op het banknummer van ISMA o.v.v. 'book of abstracts'.
In 1998 werd onder auspicien van ISMA-Mederland en met goedkeuring van ISMA-International, de eerste master course 'Stress Management' gestart aan het BeNeLux Universitair Centrum, aanvankelijk onder leiding van Prof. Jacques Winnubst. Later werd ook een vergelijkbare opleiding geaccrediteerd, georganiseerd door Schouten & Nelissen. Sindsdien is ISMA bestuur actief geweest met het formuleren van criteria voor kwalitatief goed stress management aanbod.
In 2000 werd een Raad van Toezicht geinstalleerd met als doel de kwaliteit van professionals in stress management die bij ISMA zijn aangesloten te toetsen. Sindsdien worden meer frequent, 3-4 keer per jaar, lezingen en workshops gehouden. Met ingang van 1 januari 2003 wordt het ISMA registerlid ingesteld. Geinteresseerden verschaffen elk drie jaar informatie aan bestuur en Raad van Toezicht over hun werk en opleidingen m.b.t. stress management. Ook dienen ze drie maal in de drie jaar een activiteit van ISMA te hebben bijgewoond. Zij kunnen zich daarmee laten opnemen in de lijst van aanbieders op deze website en zij mogen zich 'ISMA register lid' noemen of 'aangesloten bij ISMA'. Afgestudeerden van de BUC en S&N opleidingen worden in principe toegelaten.