International Stress Management Association

International Stress Management Association

Nederland

Introductie

De Internationale Stress Management Associatie is een non-profit organisatie, gewijd aan het bereiken van een minder stressvolle wereld. ISMA streeft ernaar de kwaliteit van stressmanagement aanbod te verbeteren, een netwerk van professionals te vormen en de toepassing van methodisch betrouwbaar onderzoek op verschillende interdisciplinaire stressmanagementgebieden te bevorderen.


photo-1532938911079-1b06ac7ceec7.jpg

Waarom ISMA?

In een maatschappij die steeds sneller gaat en steeds hogere eisen stelt lijken steeds meer mensen een teveel aan stress te ondervinden. Ziekte en ziekteverzuim zouden hierdoor toenemen, arbeidsproductiviteit en levensgeluk zouden erdoor afnemen. Daartegenover staat een groot en gevarieerd aanbod van middelen en methoden tegen stress. Deze stressmanagementmethoden zijn echter rijp en groen door elkaar, met veelal sterke maar nauwelijks onderbouwde claims. Hoe kan een bedrijf of een individu hierin een weg vinden en een keuze maken?

De stichting ISMA-Nederland wil ertoe bijdragen de werkzame en kwalitatief goede methoden van stressmanagement herkenbaar te maken. Zij vormt een interdisciplinair netwerk van mensen die professioneel werkzaam zijn in onderzoek en behandeling van stress. Zij organiseert intercollegiale bijeenkomsten, lezingen en workshops waar zowel de theorie als de praktijk aan bod komen. Het gaat aan de ene kant om manieren waarop het individu zijn balans van spanning en ontspanning zelf kan regelen en zich staande kan houden in het moderne leven, en aan de andere kant om manieren waarop een (arbeids-)organisatie een hoge productiviteit kan realiseren met duurzaam gezonde en gemotiveerde werkers.


Historie

De Nederlandse tak van ISMA-international werd opgericht in 1993 door Jan van Dixhoorn, Peter Draisma en Co Weyman, met als doel het vijfde internationale ISMA congres voor te bereiden. Er werden periodiek workshops gehouden (zie onder 'activiteiten'). In 1995 werd het vijfde internationale ISMA congres georganiseerd "Stress at the workplace: health and productivity", van 2-6 april te Noordwijkerhout, onder voorzitterschap van Prof Charles de Wolff en Jaap Douglas. Een uitvoerig book of abstracts is nog verkrijgbaar bij het secretariaat, door storting van € 20,- op het banknummer van ISMA o.v.v. 'book of abstracts'.

In 1998 werd onder auspicien van ISMA-Mederland en met goedkeuring van ISMA-International, de eerste master course 'Stress Management' gestart aan het BeNeLux Universitair Centrum, aanvankelijk onder leiding van Prof. Jacques Winnubst. Later werd ook een vergelijkbare opleiding geaccrediteerd, georganiseerd door Schouten & Nelissen. Sindsdien is ISMA bestuur actief geweest met het formuleren van criteria voor kwalitatief goed stress management aanbod.

In 2000 werd een Raad van Toezicht geinstalleerd met als doel de kwaliteit van professionals in stress management die bij ISMA zijn aangesloten te toetsen. Sindsdien worden meer frequent, 3-4 keer per jaar, lezingen en workshops gehouden. Met ingang van 1 januari 2003 wordt het ISMA registerlid ingesteld. Geinteresseerden verschaffen elk drie jaar informatie aan bestuur en Raad van Toezicht over hun werk en opleidingen m.b.t. stress management. Ook dienen ze drie maal in de drie jaar een activiteit van ISMA te hebben bijgewoond. Zij kunnen zich daarmee laten opnemen in de lijst van aanbieders op deze website en zij mogen zich 'ISMA register lid' noemen of 'aangesloten bij ISMA'. Afgestudeerden van de BUC en S&N opleidingen worden in principe toegelaten.

Historie ISMA-International

De ISMA werd opgericht ter gelegenheid van de eerste internationale conferentie in 1979, te London, georganiseerd door Joe MacDonald Wallace, Wesly Sime and Joe McGuigan, onder de naam International Stress and Tension Control Society (ISTCS). Bij het volgende congres in 1983 werd de naam gewijzigd in ISMA. De oprichters kwamen voort uit de school van Edmund Jacobson, de grondlegger van Progressieve Relaxatie. De gedachte was dat zelfregulatie van spanning essentieel is om te leren beter met stressoren om te gaan. Stressmanagement op het niveau van het individu stond hierbij centraal. Zij waren verenigd in de American Association of the Advancement of Tension Control (AAATC) en hadden in 1974 - 1976 drie nationale conferenties gehouden in Chicago, USA waar Jacobson woonde. De laatste jaren is de nadruk meer en meer op de omgevings stressoren en de werksituatie komen te liggen. Dit komt duidelijk tot uitdrukking in de inhoud van het International Journal of Stress Management dat in 1994 werd gestart, met Joe McGuigan als editor.


Design: Ayelt van Veen | So Muß Das